In het Belastingplan 2022 vindt u een aantal voorstellen voor wijzigingen in de loonheffingen. In de ‘Memorie van toelichting Belastingplan 2022’ leest u een uitgebreide toelichting op deze voorstellen.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen die het kabinet heeft voorgesteld voor 2022.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld. Tot en met het fiscale loon van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s

Het kabinet stelt voor om de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s geldt (cap), vanaf 2022 in 2 stappen te verlagen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 een korting geldt van 6% op de bijtelling op de cap van € 35.000 en vanaf 2023 op de cap van € 30.000.

Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Het kabinet heeft de regeling voor gebruikelijk loon voor start-ups verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouders mag de eerste 3 jaar worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 geldt een gerichte vrijstelling voor een vergoeding van thuiswerkkosten. Het kabinet neemt de vaststelling door het Nibud over en stelt voor uit te gaan van een vrijstelling voor een forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag, of een deel daarvan.

Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn.

De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan dus maar 1 van de vrijstellingen worden toegepast. U mag beide vrijstellingen wel toepassen als de werknemer op een dag deel thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis maakt die geen woon-werkverkeer is.

Keuze in heffingsmoment aandelenoptierechten

De werknemer kan vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

  • De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn.
  • De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen.

Meer informatie leest u in de Memorie van toelichting Belastingplan 2022 op rijksoverheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,