Tag archief eHerkenning

door100% Salarisverwerking B.V.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3

Wie een aanvraag voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) doet, moet inloggen met eHerkenning (eH).
         
Dit inlogmiddel heeft verschillende niveaus. Aanvragen kan alleen met eH3. Dat geldt ook voor het beheren van een aanvraag.

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 (eH3) met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ aan te vragen.

 

eHerkenning aanvragen of aanpassen?

Om het niveau te verhogen en een machtiging aan te passen, kan een ondernemer contact opnemen met zijn huidige eHerkenningsleverancier. Hij kan ook een andere leverancier kiezen uit het overzicht van eHerkenningsleveranciers.

Nog geen inlogmiddel? Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel duurt gemiddeld 1 tot 5 werkdagen. Belangrijk om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld het aanvragen van TVL Q2 2021 of het vaststellen van TVL Q1 2021.

 

Ook na de aanvraag

Particulieren en bedrijven die voor 12 april een aanvraag TVL Q1 2021 deden, logden nog in met eH1 of eH2. Voor het beheren van hun aanvraag, moeten zij nu ook inloggen met eH3. Bijvoorbeeld om aanvullende informatie te sturen. Om de werkelijke omzet door te geven. Of simpelweg om de bestaande aanvraag in te kijken.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. Vanaf 1 juli 2021 kunnen deze ondernemers nog met eH2 en eH2+ inloggen.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3
 

Waarom eigenlijk?

RVO verhogen het niveau om het aanvragen veiliger te maken.
 
 
 
e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Subsidie Praktijkleren 2020-2021 aanvragen

Vanaf 2 juni tot en met 16 september 2021, kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen voor het schooljaar 2020 – 2021.
      
De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 

Aanvraag

De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar.

Van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u de subsidie nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 hebt u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren.

 

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Meer informatie vindt u op rvo.nl.
 
 
 
2021, Subsidie Praktijkleren 2020-2021, LIV, jeugd LIV,LKV, jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel, liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting, belastingzaken, lage salaris, loonverwerkers, salarisverwerker, salaris, LKV, Kennisdocument Wtl,

door100% Salarisverwerking B.V.

eHerkenning 1 verdwijnt heeft u al een hoger niveau geregeld?

Vanaf 1 juli 2021 kunt u bij RVO niet meer inloggen met eHerkenning 1 (eH1).
              
Rijksoverheid kiest voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ en eH3 om uw gegevens beter te beschermen. De Overheid laten u per regeling weten welk niveau u nodig heeft. Is dit al bekend, dan staat dit op RVO website bij uw regeling.

Heeft u nu alleen eH1? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau.

e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen, RVO,
 

Inloggen bij meer regelingen of andere organisaties?

Maakt u gebruik van meer regelingen bij RVO? Bekijk dan voor elke regeling welk niveau u nodig heeft. eH1 verdwijnt voor alle overheidsorganisaties. Wilt u ook bij andere organisaties inloggen? Bekijk dan ook welk niveau daar nodig is.

 

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus nodig?

Heeft u bij RVO of andere organisaties verschillende betrouwbaarheidsniveaus nodig? Kies dan het hoogste niveau en regel de machtigingen die erbij horen.

Kiest u voor eHerkenning 3 (eH3) met de machtiging RVO diensten op niveau eH3? Dan kunt u bij alle regelingen van RVO inloggen. Met uitzondering van de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst. Ook kunt u met eH3 en de juiste machtigingen bij veel overheidsorganisaties inloggen. eH3 kost wel meer dan eH2+.
 
 

Meer weten?

 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Veiliger TVL aanvragen met eHerkenning niveau 3 of hoger

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen.
       
Dit geldt voor TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021. We verhogen het niveau om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets.

Gebruikt u nog eHerkenning niveau 1, 2 of 2+? Vraag dan nu eHerkenning niveau 3 aan. Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+.

 

Een extra inspanning en kosten

Wij beseffen dat we een extra inspanning van u vragen in deze voor u lastige tijd. Bovendien kost eH3 meer dan de niveaus 1, 2 en 2+. Dat vinden we vervelend, maar het is helaas wel noodzakelijk. Wij leggen u graag zo goed mogelijk uit wat de verhoging van het inlogniveau voor u betekent en hoe u dit regelt.

 

Heeft u vanaf 12 april eH3 nodig?

 
Of u vanaf 12 april eH3 nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U heeft eH1, eH2 of eH2+ en wilt TVL Q1 aanvragen

Om TVL Q1 2021 aan te vragen en te beheren, heeft u vanaf 12 april eH3 met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig. Met eH3 en de machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ kunt u ook alle andere diensten van RVO afnemen.

Om het niveau te verhogen en uw machtiging aan te passen, neemt u contact met uw huidige eHerkenningsleverancier. Of u kiest een andere leverancier. Als uw organisatie een beheermodule heeft, dan kan uw machtigingenbeheerder de machtiging zelf aanpassen.

Bekijk het overzicht van eHerkenningsleveranciers

U heeft nog geen eHerkenning

Het proces om eHerkenning aan te vragen bestaat uit verschillende stappen. Waar moet u rekening mee houden en hoe bereidt u zich het beste voor? De levertijd van een eHerkenningsmiddel is gemiddeld 1 tot 5 werkdagen, en onder andere afhankelijk van het juist en volledig aanleveren van documenten en handtekeningen.

Gebruik het stappenplan eHerkenning aanvragen

Tip: Bedenk of u eHerkenning ook voor andere diensten nodig gaat hebben, zoals de Belastingdienst of uw gemeente. Het aanvragen van meerdere machtigingen tegelijk is bij de meeste eHerkenningsleveranciers gratis. Wilt u later machtigingen toevoegen, dan moet u soms bijbetalen.

U gaat geen nieuwe TVL aanvragen

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. U kunt met deze niveaus uw aanvraag inzien en reageren op het vaststellingsverzoek. Vanaf 1 juli 2021 heeft u ook voor deze periodes eH3 nodig.

U heeft eerder aangevraagd met DigiD

Voor u verandert er niets. Als u degene bent die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf, kunt u TVL Q1 2021 met DigiD aanvragen en eerdere aanvragen beheren.

 

U heeft eH3 of hoger

Voor u verandert er niets. U kunt TVL Q1 2021 aanvragen en eerdere aanvragen inzien.
 

Vragen?

Heeft u vragen over het regelen van eH3? Neem dan contact op met een eHerkenningsleverancier.
 
 

Gerelateerd

eHerkenning 1 verdwijnt vanaf 1 juli 2021
eHerkenning nodig bij Mijn Belastingdienst Zakelijk
 
 
e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

eHerkenning 1 verdwijnt vanaf 1 juli 2021

Logt u bij overheidsorganisaties in met eHerkenning of eLoket ?
               
Vanaf 1 juli 2021 kan dat niet meer met niveau 1 (eH1). Dit komt door nieuwe wetgeving in 2021. Om in te loggen moet u dus uiterlijk 1 juli een hoger betrouwbaarheidsniveau gebruiken.

 
e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen, RVO,
 
Heeft u nu alleen eH1? Dan moet u een eHerkenningsmiddel aanschaffen met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Er wordt in de komende dagen aangeven per regeling welk niveau u nodig dient te hebben. En wat dit voor u betekent.

 

Wet Digitale Overheid

De nieuwe wet Digitale Overheid regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Vooruitlopend op deze wet vervalt eH1 vanaf 1 juli 2021. Digitale identificatiemiddelen moeten vanaf dan voldoen aan hogere betrouwbaarheidseisen. Dit geldt voor alle overheidsorganisaties.

 
 

Meer informatie

 
 

Gerelateerd

Vergoeding voor werkgevers zonder eHerkenning
Compensatieregeling kosten eHerkenning
 
 
 

2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Vergoeding voor werkgevers zonder eHerkenning

Wil een werkgever een aangifte doen via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’, maar eHerkenning aanschaffen lukt niet?
       
Dan kan hij een vergoeding krijgen voor software waarmee hij aangifte kan doen. Of voor een intermediair die aangifte voor hem doet.

De werkgever krijgt alleen een vergoeding als hij geen eHerkenning kan aanschaffen. Dat is zo als de werkgever zich niet kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Kan de werkgever voor de aangifte inloggen met DigiD, of met het Europees erkende eIDAS? Dan kan hij geen vergoeding aanvragen.

e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen, RVO,

 

Vergoeding aanvragen

De kostenvergoeding vraagt de werkgever aan met het formulier ‘Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair’.

De aanvraag voor het jaar 2020 moet uiterlijk 31 december 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn.

 

Hyperlink naar formulier

Formulier ‘Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair’
 
Bron: Belastingdienst

 
 

Gerelateerd

Compensatieregeling kosten eHerkenning
eHerkenning nodig bij Mijn Belastingdienst Zakelijk
Minder fouten bij betaling belasting via iDEAL

 
 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet