Uiterste datum aanvraag WBSO 2023

U kunt online een aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) indienen. Wilt u in 2023 nog gebruikmaken van de WBSO? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 30 september 2023.

U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. U kunt tot en met 30 september maximaal 4 aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar (exclusief intrekkingen). 

eHerkenning nodig

Voor het aanvragen van WBSO hebt u een eHerkenningsmiddel nodig op niveau 3 (eH3) met een machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’ of ‘Alle diensten op niveau 3’. Verstuurt u een volledige aanvraag voor een ander bedrijf? Dan hebt u per bedrijf ook een ketenmachtiging nodig. 

Meer over het aanvragen van WBSO leest u op rvo.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,