Standpunt over de concernregeling gepubliceerd

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de beoordeling van het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling.

Voor Meer