De code verzekeringsplicht onjuist aangeleverd in de aangifte loonheffingen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De code verzekeringsplicht onjuist aangeleverd in de aangifte loonheffingen

Aandachtspunten code invloed verzekeringsplicht A en B De Belastingdienst en UWV constateren regelmatig dat de code invloed verzekeringsplicht onjuist wordt aangeleverd in de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat u deze code juist hanteert omdat het van invloed kan zijn op de uitkeringsrechten van de...
Meer informatie
De Wet toekomst pensioenen (WTP) en werkgeversplicht
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De Wet toekomst pensioenen (WTP) en werkgeversplicht

Wel of geen opbouw van pensioen via de werkgever op loonstrook vermelden? In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staat dat de werkgever op de loonstrook moet vermelden of de werknemer wel of geen ouderdomspensioen heeft opgebouwd via de werkgever in de periode waar de loonstrook...
Meer informatie
Verzoek vóór 1 april 2024 voor schuldsanering
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verzoek vóór 1 april 2024 voor schuldsanering

Versoepeling saneringsakkoord nog tot 1 april 2024 Wilt u een saneringsakkoord sluiten met de Belastingdienst en uw andere schuldeisers? (meer…)
Meer informatie
Welk tijdvaktabel onbetaald ouderschapsverlof
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Welk tijdvaktabel onbetaald ouderschapsverlof

Uitslag enquête onbetaald ouderschapsverlof en tijdvaktabel De enquête gehouden door de belastingdienst forum ging over een werknemer die voor 1 dag per week met onbetaald ouderschapsverlof gaat. (meer…)
Meer informatie
De Belastingdienst & klankbordgroep softwareleveranciers
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De Belastingdienst & klankbordgroep softwareleveranciers

Samenwerking tussen klankbordgroep softwareleveranciers en de Belastingdienst vastgelegd De klankbordgroep softwareleveranciers en de Belastingdienst werken al lang samen. Nu is dit formeel vastgelegd. (meer…)
Meer informatie
Regels loonstamrechtuitkering
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Regels loonstamrechtuitkering

Stamrechtuitkering in de aangifte loonheffingen Voor het verwerken van een loonstamrechtuitkering gelden bepaalde regels. In deze handreiking leest u hoe u deze op een juiste manier verwerkt in de aangifte loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Standpunt gepubliceerd over aanpassen vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding als sprake is van verschillende verlofsoorten binnen het kalenderjaar. (meer…)
Meer informatie
Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Aanvraag ERD Whk juli 2024 Werkgevers die per 1 juli 2024 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de WGA en/of ZW, moeten ervoor zorgen dat de Belastingdienst het aanvraagformulier vóór 1 april 2024 ontvangen heeft. Dat geldt ook voor werkgevers die het ERD willen beëindigen. (meer…)
Meer informatie
De voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens (Wtl)
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens (Wtl)

Controleer voorlopige berekening Wtl 2023 UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2024 de voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben, ontvangen een brief met de specificaties. Controleer de berekening vóór 1 mei 2024. (meer…)
Meer informatie
De waardering van verstrekte koffiebekers
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De waardering van verstrekte koffiebekers

Standpunt gepubliceerd over waardering koffiebekers De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de waardering van verstrekte koffiebekers. (meer…)
Meer informatie