Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en pas op een later moment de ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ overlegt? In deze handreiking leest u hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen en vindt u een praktisch voorbeeld.

Voor Meer