De werkgever moet loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als hij de 30%-regeling wil toepassen. Als hij dit niet doet, dan kan de werknemer de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen. Dit oordeelt het gerechtshof Den Haag.

Voor Meer