Uitslag peiling chocoladeletter

De peiling ging over werknemers die een chocoladeletter van de werkgever krijgen. De werkgever wil deze onbelast geven. De belastingdienst Forum vroeg salarisverwerkers welke stelling juist is.

Van de 920 salarisprofessionals gaf 76% het juiste antwoord: ‘De chocoladeletter komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon.’

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Werknemers krijgen een chocoladeletter van de werkgever. Deze nemen zij mee naar huis. De waarde van de letter is € 10. De werkgever wil deze onbelast geven. Welke stelling is juist?

  1. De chocoladeletter is geen loon, want hiervoor geldt de kleinegeschenkenregeling. (20%)
  2. De chocoladeletter is geen loon, want dit zijn intermediaire kosten. (0%)
  3. Voor de chocoladeletter geldt een nihilwaardering voor consumpties op de werkplek. (4%)
  4. De chocoladeletter komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. (76%)

Toelichting op de juiste stelling

Stelling 4

De chocoladeletter is loon in natura. De waarde van de letter komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Er moet dan wel zijn voldaan aan de gebruikelijkheidstoets. € 10 per werknemer komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 1

De chocoladeletter valt niet onder de kleinegeschenkenregeling. 

Voor de kleinegeschenkenregeling gelden de volgende voorwaarden:

  1. U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  2. U geeft geen geld of een waardebon.
  3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Voldoet een werkgever aan deze 3 voorwaarden, dan is het geschenk geen loon. 

Als een werkgever aan de werknemers voor Sinterklaas een chocoladeletter geeft, voldoet de werkgever niet aan de 1e voorwaarde. Meerdere of alle werknemers krijgen een letter en deze geeft de werkgever niet voor een persoonlijke aangelegenheid van de werknemer. 

De chocoladeletter vormt dus loon. De werkgever kan deze als eindheffingsloon aanwijzen als wordt voldaan aan de gebruikelijkheidstoets. 

Stelling 2

Intermediaire kosten zijn kosten van de werkgever die de werknemer voorschiet en later van de werkgever terugkrijgt. Dit is in de peiling niet van toepassing.

Stelling 3

De werknemers nemen de chocoladeletter mee naar huis. De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is daarom niet van toepassing.

Gerelateerde handreikingen

Is een klein geschenk loon?

Sinterklaasfeest en de gevolgen voor de loonheffingen

Intermediaire kosten: wat wel en wat niet?

Nihilwaardering consumpties op de werkplek

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,