Standpunt gepubliceerd over aansluiting cao Rijk

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over aansluiting bij de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk.

Voor Meer