Ontvangt een buitenlandse werknemer een vergoeding voor het laten invullen van zijn aangifte inkomstenbelasting? Als dit extraterritoriale kosten zijn, dan geldt hiervoor een gerichte vrijstelling.

Read More