Aandachtspunten bij een WSW-werknemer

Waar moet u op letten als u een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst hebt? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? In deze handreiking vindt u een overzicht.

Voor Meer