Scholingsbudget

In deze handreiking leest u wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn als een werknemer recht heeft op een scholingsbudget.

Voor Meer