Per 1 januari 2022 zijn een aantal coronamaatregelen voor de loonheffingen vervallen. Er zijn ook nog maatregelen die blijven gelden. Hieronder vindt u een overzicht. 

Voor Meer