Per 1 januari 2022 zijn een aantal coronamaatregelen voor de loonheffingen vervallen. Er zijn ook nog maatregelen die blijven gelden. Hieronder vindt u een overzicht. 

De volgende coronamaatregelen zijn beëindigd:

  1. aanpassing herziening lage WW-premie
  2. verlaging gebruikelijk loon
  3. verruiming vrije ruimte
  4. versoepeling vaste reiskostenvergoedingen
  5. versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
  6. versoepeling vaste lunchvergoedingen

Herzien WW-premie

In 2022 moet u de lage WW-premie herzien als u in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Dan betaalt u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Dit geldt niet als de werknemer een arbeidscontract heeft voor minimaal 35 uur per week.

Gebruikelijk loon

Wilt u het gebruikelijk loon lager vaststellen door omzetverlies? U kunt dan geen gebruik meer maken van de berekening die voor 2021 van toepassing was. Wilt u het gebruikelijk loon lager vaststellen, dan kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Vrije ruimte

De vrije ruimte in 2022 is maximaal 1,7 % van het fiscale loon tot en met € 400.000. Het hogere percentage van 3% geldt niet meer. Boven € 400.000 is de vrije ruimte 1,18%.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mag u een onbelaste vaste reiskostenvergoeding geven als aan de voorwaarden voldaan wordt. Krijgen de werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij (bijna) volledig thuis? Dan moet u de vaste vergoeding aanpassen.

Administratieve verplichtingen loonheffingen

In 2022 gelden alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen.

Vaste lunchvergoedingen 

U moet voldoen aan de voorwaarden om de werknemer een vaste lunchvergoeding te geven.

Onderstaande coronamaatregelen zijn nog van toepassing:

  • afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders
  • onbelaste vergoeding mondkapjes
  • vrijstelling arbovoorzieningen bij testen op corona

Grensarbeiders  

De thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voorwaarde is dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Onbelaste vergoeding mondkapjes openbaar vervoer

U mag de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden of verstrekken aan de werknemers. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Deze kosten horen tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, omdat werknemers niet zonder mondkapje met het openbaar vervoer mogen reizen.

Vrijstelling arbovoorzieningen voor coronatesten

U mag de vrijstelling voor arbovoorzieningen toepassen als de werknemer zich laat testen bij een commerciële organisatie.

Meer informatie over de fiscale coronamaatregelen leest u op belastingdienst.nl

Op svb.nl vindt u antwoorden op vragen die werknemers hebben gesteld over de coronamaatregelen.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,