(update 28-2-2022)

Fiscale bijtelling de Belastingdienst

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden.


In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages die u per jaar moet toepassen na afloop van de 60-maandenperiode. Het gaat om de bijtellingspercentages die gelden van 2011-2026.

Het overzicht is ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

CO2-uitstootgrenzen, auto van de zaak, Belastingdienst, Fiscale bijtelling, zakelijke auto, bijtelling auto,

Einde 60 maanden in de loop van het kalenderjaar

Vanaf het moment dat de 60-maandenperiode eindigt, is het percentage van toepassing volgens de regelgeving van dat moment. Als dit in de loop van het kalenderjaar is, past u het dan geldende percentage toe voor het resterende deel van dat jaar. Per loontijdvak telt u een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer. Vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar gebruikt u het bijtellingspercentage dat in dat betreffende jaar geldt. 

Voorbeeld

De grondslag voor de bijtelling voor een auto met een CO2-uitstoot van meer dan 60 gram per kilometer en een datum 1e tenaamstelling van 1 februari 2016, is € 30.000. Het bijtellingspercentage is 21% tot en met februari 2021 en 25% vanaf 1 maart 2021. 

Bij een loontijdvak van een maand is de bijtelling over de 1e 2 maanden € 1.050 (€ 30.000 x 21% x 2/12), dus € 525 per maand. Over de resterende maanden is de bijtelling € 6.250 ( 30.000 x 25% x 10/12), dus € 625 per maand.

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:

  1. uitstoot 0 gram
  2. uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
  3. uitstoot hoger dan 50 gram

Let op!

Voor alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%. Dit percentage blijft gelden voor de resterende duur van het gebruik van deze auto’s.

Alleen voor auto’s met een datum 1e toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

fiscale-bijtelling-auto, Fiscale bijtelling, auto van de zaak, zakelijke auto, auto zakelijk, belastingdienst,

1. Uitstoot 0 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-1-2012

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.
Tot 1-1-2017 is de verlaging 25%. Per saldo 0% bijtelling.
In 2017 en 2018 is de verlaging 18%. Per saldo 7% bijtelling.
Vanaf 2019 wordt er voor de bijtelling een onderscheid gemaakt tussen waterstof en niet-waterstofauto’s.


Waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2019 is de verlaging 18%. Per saldo is de bijtelling 7%. 

In 2020 is de verlaging 14%. Per saldo is de bijtelling 11%. 

In 2021 is de verlaging 10%. Per saldo is de bijtelling 15%. 

In 2022 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2023 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2024 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 20%. 

Vanaf 2026 geldt er geen verlaging meer.


Niet-waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2019 is de verlaging 18% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Per saldo is de bijtelling 7%. Boven € 50.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 9.000. 

In 2020 is de verlaging 14% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Per saldo is de bijtelling 11%. Boven € 45.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 6.300. 

In 2021 is de verlaging 10% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Per saldo is de bijtelling 15%. Boven € 40.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000. 

In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 35.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 2.100. 

In 2023 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 20%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is  maximaal € 1.500. 

Vanaf 2026 geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 25% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Per saldo 0% bijtelling.

Na afloop van de 60-maandenperiode is de verlaging 18% voor de resterende maanden van 2017 en 2018. Per saldo 7% bijtelling.


Vanaf 2019 wordt er voor de bijtelling een onderscheid gemaakt tussen waterstof en niet-waterstofauto’s.


Waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2019 is de verlaging 18%. Per saldo is de bijtelling 7%. 

In 2020 is de verlaging 14%. Per saldo is de bijtelling 11%. 

In 2021 is de verlaging 10%. Per saldo is de bijtelling 15%.   

In 2022 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2023 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2024 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 19%. 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 20%.

Vanaf 2026  is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer.


Niet-waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2019 is de verlaging 18% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Per saldo is de bijtelling 7%. Boven € 50.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 9.000. 

In 2020 is de verlaging 14% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Per saldo is de bijtelling 11%. Boven € 45.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 6.300. 

In 2021 is de verlaging 10% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Per saldo is de bijtelling 15%.  Boven € 40.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000. 

In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 35.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 2.100. 

In 2023 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo de bijtelling 20%. Boven €  30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 

In 2026 is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

De verlaging is 21% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Per saldo 4% bijtelling.


Waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2019 is de verlaging 18% na afloop van de 60-maandenperiode. Per saldo is de bijtelling 7%. 

In 2020 is de verlaging 14%. Per saldo is de bijtelling 11%.  

In 2021 is de verlaging 10%. Per saldo is de bijtelling 15 %. 

In 2022 is de verlaging 6%. Per saldo is  de bijtelling 19%. 

In 2023 is de verlaging 6%. Per saldo is  de bijtelling 19%. 

In 2024 is de verlaging 6%. Per saldo is  de bijtelling 19%. 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 20%. 

Vanaf 2026 is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer.


Niet waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

In 2019 is de verlaging 18% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Per saldo is de bijtelling 7%. Boven € 50.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 9.000. 

In 2020 is de verlaging 14% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Per saldo is de bijtelling 11%. Boven € 45.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 6.300. 

In 2021 is de verlaging 10% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Per saldo is de bijtelling 15 %. Boven € 40.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000. 

In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 35.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 2.100. 

In 2023 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 19%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo de bijtelling 20%. Boven € 30.000 is dit 25%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 

In 2026 is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019

Het algemene bijtellingspercentage is 22%.
De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg. Per saldo 4% bijtelling.


Waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2022 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 16%. 

In 2023 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 16% 

In 2024 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 16%. 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 17%. 

Vanaf 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 


Niet-waterstofauto’s

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages:

In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 35.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 2.100. 

In 2023 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 17%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 

Vanaf 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer.  

Datum 1e toelating in 2019

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto is 22%.


Waterstofauto’s

De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 4% bijtelling. 

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

In 2024 is de verlaging 6%. Per saldo is de bijtelling 16%. 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 17%. 

Vanaf 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer.  


Niet waterstofauto’s

De verlaging is 18% tot een cataloguswaarde van € 50.000.  Dit geldt voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg.  Per saldo is de bijtelling 4%. Boven € 50.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 9.000.

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000.  Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000.  Per saldo is de bijtelling 17%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 

Vanaf 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating in 2020

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.


Waterstofauto’s

De verlaging is 14% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 8% bijtelling. 

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

In 2025 is de verlaging 5%. Per saldo is de bijtelling 17%.

In 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer.

.


Niet-waterstofauto’s

De verlaging is 14% tot een cataloguswaarde van € 45.000. Dit geldt voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg.  Per saldo is de bijtelling 8%. Boven € 45.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 6.300. 

Na afloop van de 60-maandenperiode gelden vanaf dat moment onderstaande percentages: 

In 2025 is de verlaging 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 17%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 


In 2026 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer.

Datum 1e toelating in 2021

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.


Waterstofauto’s en zonnecelauto’s

De verlaging is 10% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 12% bijtelling.

Niet-waterstofauto’s

De verlaging is 10% tot een cataloguswaarde van € 40.000.  Dit geldt voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg.  Per saldo is de bijtelling 12%. Boven € 40.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000. 

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2022

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

Waterstofauto’s en zonnecelauto’s

De verlaging is 6% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 16% bijtelling.

Niet-waterstofauto’s

In 2022 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Dit geldt voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 35.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal €  2.100.

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating in 2023

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%. 

In 2023 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. De verlaging geldt voor 1 x 60 maanden. 

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating in 2024

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%. 

In 2024 is de verlaging 6% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Per saldo is de bijtelling 16%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.800. De verlaging geldt voor 1 x 60 maanden. 

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating in 2025

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%. 

Waterstofauto’s en zonnecelauto’s

De verlaging is 5% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 17% bijtelling.

Niet-waterstofauto’s

De verlaging is 5% tot een cataloguswaarde van € 30.000. Dit geldt voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo is de bijtelling 17%. Boven € 30.000 is dit 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 1.500. 

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2026

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%. Er geldt geen verlaging.

Bijtelling, auto van de zaak, Fiscale bijtelling auto, CO2-uitstootgrenzen, bijtellingspercentage, Belastingdienst

2. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling. 

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-1-2012

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

De verlaging is 25% tot 1-1-2017. Daarna is de bijtelling 25%. 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2015

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

De verlaging is 25% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e tenaamstelling in 2015

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60-maandenperiode  is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Na afloop van de 60-maandenperiode is de bijtelling 25%. Er geldt geen verlaging meer. 

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017

Vanaf 1-1-2017 is de bijtelling 22%. Er geldt geen verlaging.

3. Uitstoot hoger dan 50 gram

De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt. Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel- of geen-dieselauto’s. 

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. 

Als sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20% (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt een overgangsregeling. 

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018:

  • datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel
  • datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na 1-7-2012
  • datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012 

Let op!

In één situatie geldt de verlaagde bijtelling (volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017. Dit is het geval als de datum 1e tenaamstelling ligt vóór 1-7-2012 en er zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel was op of na 1 juli 2012. 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-7-2012 en vóór 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden. Daarna is de bijtelling 25%. 

Let op!

Voor een auto met 1e tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2012. 

Datum 1e toelating vanaf 2017

Het algemene bijtellingspercentage is 22%. Er is geen recht op verlaging. 

Bekijk hier het pdf-bestand: Tabel bijtellingspercentages auto 2011-2026  

De bedragen en percentages in deze handreiking zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die op dit moment bekend is.

Meer informatie

Stimulering verkoop emissievrije auto’s op rijksoverheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL