minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022

De bedragen, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2022 duidelijk als volgt vastgesteld:

  • a. € 1.725,00 – per maand;
  • b. € 398,10 – per week;
  • c. € 79,62 – per dag.
minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 € 1.725,0 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag.

Het aanpassingspercentage na afronding is 1,41%. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon (Stb. 1983, 300):

Minimumjeugdlonen

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1725,00398,1079,62
20 jaar80%1380,00318,5063,70
19 jaar60%1035,00238,8547,77
18 jaar50%862,50199,0539,81
17 jaar39,5%681,40157,2531,45
16 jaar34,5%595,15137,3527,47
15 jaar30%517,50119,4523,89

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) lonen

LeeftijdStaffeling BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%1060,90244,8548,97
19 jaar52,50%905,65209,0041,80
18 jaar45,50%784,90181,1536,23

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in deze sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2022 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1 van deze regeling. Hierbij dient te worden vermeld dat alleen de vastgestelde bedragen in artikel 1 van deze regeling het wettelijk minimumloon betreffen en rechtens geldig zijn.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Bruto minimumloon per uur

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder11,0610,489,96
20 jaar8,858,397,97
19 jaar6,646,295,98
18 jaar5,535,244,98
17 jaar4,374,143,94
16 jaar3,823,623,44
15 jaar3,323,152,99

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Bruto minimumloon per uur bbl

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar6,816,456,13
19 jaar5,815,505,23
18 jaar5,044,774,53