Update 29 april 2021
Als u aan een werknemer gelijktijdig 2 of meer auto’s ter beschikking stelt, moet u per auto het privégebruik beoordelen. Rijdt de werknemer in meerdere auto’s privé, dan hoeft u in sommige situaties niet voor alle auto’s de bijtelling toe te passen.


Rijdt een werknemer meer dan 500 kilometer privé met meerdere auto’s, dan moet u in de eerste plaats voor elke auto de waarde van het privégebruik bij het loon tellen.
Hieronder leest u wanneer u niet voor alle auto’s hoeft bij te tellen.

CO2-uitstootgrenzen, auto van de zaak, Belastingdienst, Fiscale bijtelling, zakelijke auto, bijtelling auto,

Voor minder auto’s bijtellen

Zijn aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking gesteld, dan kan de bijtelling beperkt blijven tot 1 auto in de volgende situaties:

  • De werknemer is alleenstaand.
  • Hij is in zijn gezin de enige met een rijbewijs.

U telt dan alleen bij voor de auto met de hoogste cataloguswaarde.
Als in het gezin van de werknemer 2 of meer personen een rijbewijs hebben, dan telt u bij voor evenveel auto’s met de hoogste cataloguswaarde.
Heeft de werknemer in privé één of meer auto’s die voor privégebruik net zo geschikt zijn als de ter beschikking gestelde auto’s? Dan mag u het aantal auto’s waarvoor de bijtelling geldt met evenveel verlagen. U telt bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

Let op!

De redelijke wetstoepassing leidt er niet toe dat het aantal auto’s waarvoor u moet bijtellen nihil wordt.

Voorbeeld

Een werkgever stelt aan een werknemer gelijktijdig 3 auto’s ter beschikking. De werknemer rijdt met elke auto meer dan 500 kilometer privé per kalenderjaar. Binnen zijn gezin zijn 4 personen met een rijbewijs en 2 auto’s die net zo geschikt zijn voor privégebruik. Voor hoeveel auto’s moet u bijtellen?


In beginsel moet u voor 3 auto’s het privégebruik auto bij het loon tellen, maar op grond van redelijke wetstoepassing hoeft u maar voor 2 auto’s de bijtelling toe te passen. Dit geldt voor de 2 auto’s met de hoogste cataloguswaarde.
Als de inspecteur van mening is dat u in bovenstaand voorbeeld voor meer dan 2 auto’s moet bijtellen, dan zal u moeten aantonen wat hiervan de reden is.

2022

Vanaf 1 januari 2022 telt u bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.
Als u twijfelt voor hoeveel auto’s u bijtelling privégebruik auto moet toepassen kunt u dit schriftelijk voorleggen.


U stuurt uw brief naar:

  • Belastingdienst/team Auto/PGA
  • Postbus 4660
  • 8000 KA Zwolle

Meer informatie

Paragraaf 23.3.12 Handboek Loonheffingen

Gerelateerde artikelen

Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling auto

Bijtellingspercentages auto 2011-2026

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,