Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0.

Read More