Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte

Neemt een werknemer, die niet werkt door ziekte, vakantieverlof op? Dan moet een werkgever over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet het lagere ziekengeldloon (70%).

Dat heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld. 

Zieke werknemers die in het verleden te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen. Dit is mogelijk over een termijn van maximaal 5 jaar.  

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Rechtbank, rechtspraak, uispraak arbeidsconflict, Wibra krijgt gelijk van rechter