Wijzigingen afdrachtvermindering S&O 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk) verduidelijkt en vereenvoudigd.

In 2022 geldt het volgende:

  • Tijdvakken van afgegeven S&O-verklaringen mogen elkaar overlappen.
  • Alle S&O-verklaringen hebben betrekking op de resterende maanden van het kalenderjaar. Daardoor kunt u de definitieve uren eenvoudig opgeven. 
  • U mag zelf bepalen welk deel van de S&O-verklaringen u in mindering  brengt.

Tijdvakken van afgegeven S&O-verklaringen mogen elkaar overlappen

Per 1 januari 2022 geldt dat u ook een nieuwe S&O-aanvraag kunt indienen, die betrekking heeft op een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring.

Als u een idee hebt voor een nieuw S&O-project, dan kunt u direct een aanvraag doen. Daarin vermeldt u de 1e dag van de eerstvolgende maand als startdatum.

Het maximum van 4 aanvragen per kalenderjaar blijft gelden. De perioden moeten minimaal 3 en mogen maximaal 12 kalendermaanden beslaan.

Mededeling eenvoudiger

De mededeling die u aan het eind van het jaar aan RVO doorgeeft, wordt eenvoudiger. U hoeft geen  onderscheid te maken tussen uren, kosten en uitgaven die betrekking hebben op de verschillende S&O-verklaringen.

U kunt voortaan voor de uren, kosten en uitgaven 1 jaartotaal aangegeven. Alle uren, kosten en uitgaven, die u na de aanvraag daadwerkelijk hebt gemaakt, kunt u meenemen. Deze mogen het totaal van de aangevraagde uren, kosten en uitgaven dat in de verschillende S&O-verklaringen is toegekend, niet overschrijden.

Daarbij blijft gelden dat u alleen uren, kosten en uitgaven in aanmerking mag nemen die zijn gerealiseerd nadat deze zijn aangevraagd. Het moet gaan om voorgenomen S&O-werk. 

Zelf bepalen welk deel van de S&O-afdrachtvermindering u in mindering brengt

U kunt voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, zelf bepalen welk deel van het toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering u in mindering brengt. 

Het bedrag dat u in mindering mag brengen is gemaximeerd op de loonheffing die u verschuldigd bent in dat aangiftetijdvak. Ook mag u het bedrag niet al in een eerder tijdvak in aanmerking hebben genomen. 

Afdrachtvermindering S&O

De afdrachtvermindering S&O is gebaseerd op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen, en op de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Om in aanmerking te komen voor een afdrachtvermindering S&O, moet u een S&O-verklaring hebben. U vraagt deze verklaring zelf aan bij RVO. De Belastingdienst controleert of de afdrachtvermindering S&O overeenkomt met de S&O-verklaring van RVO. 

Meer informatie

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022
Rvo.nl
Staatscourant 2021, 50653

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,