Onderscheid in de loonheffingen

In de aangifte loonheffingen wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten en payrollwerknemers. Voor uitzendkrachten geldt Code aard arbeidsverhouding 11. Voor payrollwerknemers is deze code 82.

In deze handreiking leest u wat het verschil is tussen een uitzendkracht en een payrollwerknemer.

Een uitzendkracht is in echte dienstbetrekking bij een uitzend- of detacheringsbureau als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitzending vindt plaats via een uitzend- of detacheringsbureau.
  • De uitzendkracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener.
  • Er is sprake van een uitzendovereenkomst (artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek).
  • Het uitzend- of detacheringsbureau is de werkgever. 

Als geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Meer informatie hierover vindt u in het Handboek Loonheffingen. 

Wanneer is een uitzendkracht een payrollwerknemer?

Vanaf 2020 gelden wettelijke bepalingen voor payrolling, waaronder een definitie van payrolling. Payrolling is een speciale vorm van een uitzendovereenkomst. Tussen uitzenden en payrolling bestaan de volgende verschillen:

  • Bij een uitzendovereenkomst zoekt het uitzendbureau een geschikte werknemer voor de opdrachtgever (inlener).
    Bij payrolling bemoeit het payrollbedrijf zich hier niet mee. De opdrachtgever (inlener) of een derde zorgt zelf voor een geschikte werknemer.
  • Het uitzendbureau kan een uitzendkracht ook voor andere werkgevers laten werken.
    Bij payrolling is daarvoor toestemming nodig van de opdrachtgever (inlener).

Voor een payrollwerknemer gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor een werknemer die werkt in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de opdrachtgever (inlener).  

Het uitzendbeding is vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing op een payrollovereenkomst. 

Het payrollbedrijf is de juridische werkgever. Dat betekent dat het payrollbedrijf alle administratieve zaken regelt, zoals het sluiten van de arbeidsovereenkomst, uitbetaling tijdens ziekte en het doen van aangifte. Alle loonkosten belast het payrollbedrijf door aan de opdrachtgever. 

De payrollwerknemer is in dienstbetrekking bij het payrollbedrijf.

Code aard arbeidsverhouding

Voor een payrollwerknemer gebruikt u Code aard arbeidsverhouding 82.
Voor een uitzendkracht gebruikt u Code aard arbeidsverhouding 11.

Meer informatie

Hoofdstuk 18.19 Handboek Loonheffingen
Pagina 11 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen
Codes voor de aangifte loonheffingen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,