Tag archief ziektekosten

door100% Salarisverwerking B.V.

Verplichte ziektekostenverzekering!

Werkgeversorganisatie AWVN wil verplichting ziekte verzekering zzp’ers.

                     

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden: van de varkensboer met zijn miljoenenbedrijf tot de bijklussende student, de freelance journalist en ook de styliste met een nagelstudio aan huis, allemaal moeten ze meebetalen aan de collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap.

Het is voor het eerst dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland pleit voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Alle zzp’ers en ondernemers zouden moeten meebetalen aan de collectieve verzekering. Dat is op dit moment nog niet verplicht. Van de zelfstandigen is 80 procent niet verzekerd.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp’ers is al lange tijd een twistpunt tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Waar vakbonden waarschuwden voor het risico dat de steeds groter wordende groep zzp’ers vormt, hielden werkgevers de boot af. Ondernemers moesten zelf kunnen bepalen waar zij hun inkomen aan uitgeven. Daar komt de AWVN nu van terug.

Nu zijn zij vanwege hun status als ondernemer daar niet toe verplicht. Tijdens haar jaarcongres pleit de AWVN, een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland, voor een verzekeringsplicht voor alle ondernemers. Nog maar een jaar geleden dachten werkgevers daar heel anders over. Waar vakbonden de grote groep onverzekerde zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) onverantwoord noemden, hielden werkgevers vast aan het idee dat álle ondernemers, ook de eenmanszaken, zelf moeten bepalen waar zij hun inkomsten aan uitgeven.

ziektekostenverzekering, ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

AWVN-directeur Harry van de Kraats zegt nu: “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?”

Van de zelfstandigen heeft 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit gegevens van kennisinstituut TNO. Vooral vanwege de hoge premies en weigerachtige verzekeraars, zeggen ze in eerdere onderzoeken. Een deel van de zzp’ers zet daarom zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot aan het pensioen op te kunnen vangen. Maar haast 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, rekende het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek uit voor AWVN.

Toch zit het gros van de zzp’ers niet op een verzekeringsplicht te wachten. Torn niet aan onze vrije ondernemerschap, riepen ze vorig jaar al over een soortgelijk voorstel van de vakbonden.

De loon­door­be­ta­ling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Vorig jaar knapte het sociaal akkoord erdoor

Preventie

Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen, zegt Van de Kraats. “Maar het zorgt ook voor een natuurlijke selectie. Zzp’ers die eigenlijk te weinig verdienen om zich ondernemer te kunnen noemen, haken af. Voor hen is deze lagere premie nog steeds te hoog.”

De goedkope zzp’er die concurreert met de duurdere werknemer in vaste dienst – bonden klagen er al jaren over – lijkt hiermee te verdwijnen. Zzp-tarieven gaan immers omhoog als zelfstandigen in hun begroting ook de maandelijkse premie aan de verzekeraar mee moeten nemen.

Maar uit de koker van AWVN komt ook een plan waar de bonden op het eerste gezicht mogelijk minder blij mee zijn. De werkgeversorganisatie denkt dat door preventie in combinatie met data-analyse veel sneller kan worden ingeschat of zieke werknemers kunnen terugkeren op het werk of niet. Dit kan uiteindelijk leiden tot verkorting van de loondoorbetalingstermijn van twee naar een jaar. Van de Kraats: “Nieuwe technologie biedt de mogelijkheid te voorspellen hoe lang een uitgevallen werknemer ziek blijft. Binnen een jaar is voor een werkgever echt wel duidelijk of hij zijn zieke arbeidskracht nog terugziet op de werkvloer of niet.”

De loondoorbetaling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Onder meer hierop strandde vorig jaar het sociaal akkoord waarin diverse arbeidsmarktproblemen moesten worden opgelost. Bonden wilden niet tornen aan de twee jaar zekerheid die langdurig zieke werknemers hebben. Werkgevers ervoeren die twee jaar juist als een financiële strop. Is dat met deze plannen anders? Van de Kraats denkt van wel. “Dit is een vernieuwende manier om mensen te helpen. Dan zijn bonden wel bereid om mee te bewegen. We nemen ze serieus. Dit is geen doekje voor het bloeden.”

Bron: NOS- Trouw

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Gedwongen minder te werken door ziekte?

Minder werken door langdurig ziekteverzuim

                               

Je hebt recht op ontslagvergoeding

Werknemers die door (gezondheids)omstandigheden worden gedwongen om minder te gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke ontslagvergoeding. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een docente.

De docente heeft recht op een ontslagvergoeding van een slordige 34.000 euro omdat ze noodgedwongen veel minder uren moest gaan werken nadat ze ziek werd.

Volgens de advocaten van de vrouw heeft de zaak ook grote gevolgen voor andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Recht op ontslagvergoeding

Werknemers die ontslagen worden hebben recht op een ontslagvergoeding die is gebaseerd op het aantal dienstjaren en het laatstverdiende salaris. Tot nu toe gold dat alleen voor mensen die helemaal moesten stoppen bij een werkgever, maar volgens de hoogste rechter moet de regeling dus ook gelden voor mensen die gedwongen minder uren moeten gaan maken.

De docente in kwestie kon door haar gezondheidssituatie niet meer fulltime werken. Daarom besloot de werkgever in overleg met haar om haar dienstverband te beëindigen en meteen een nieuw, kleiner, dienstverband aan te bieden: de standaardprocedure binnen het onderwijs.

Gedeeltelijk ontslag? Gedeeltelijke ontslagvergoeding

Een lagere rechter oordeelde eerder al dat de vrouw voor het gedeeltelijk ontslag een ontslagvergoeding zou moeten krijgen, maar het Hof vond dat die vlieger niet opging. De Hoge Raad heeft nu toch geoordeeld dat de eerste rechter het bij het juiste eind had.

De Hoge Raad schrijft dat mensen die gedwongen minder moeten gaan werken recht hebben op een ontslagvergoeding als het aantal uren met minimaal 20 procent wordt teruggebracht.

Geld voor iedereen

Daarbij maakt het niet uit of je eerst wordt ontslagen en dan meteen een nieuw contract krijgt, of dat het aantal uren in je contract wordt bijgesteld naar beneden zonder dat er eerst ontslag plaatsvindt.

De uitspraak geldt ook voor mensen die om andere redenen dan ziekte gedwongen minder moeten gaan werken.

Bron: RTL

 
Zie ook:

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Zorgpremie zo’n € 10 per maand erbij!

Premie in 2019

                                       

De zorgpremie wordt volgend jaar gemiddeld ruim een tientje per maand duurder. Die schatting van het kabinet wordt met Prinsjesdag bekendgemaakt, melden Haagse bronnen.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

Zorgverzekeraars bepalen iedere herfst zelf welke premie ze van hun klanten vragen, maar het kabinet stelt jaarlijks een richtlijn vast. Die komt op 1432 euro per jaar, 124 euro meer dan in 2018. Mensen met een kleine beurs gaan er toch haast niet op achteruit, omdat de zorgtoeslag ook stijgt.

De geraamde stijging is geen verrassing. Door de bloeiende economie is bijvoorbeeld het personeel in de gezondheidszorg meer gaan verdienen en kosten ook geneesmiddelen en dergelijke meer. Dat maakt de zorg duurder. De zorgkosten lopen ieder jaar sowieso al wat op. Ook speelt mee dat het eigen risico deze kabinetsperiode gelijk blijft.

Zie ook:
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019
Wat kost een zieke werknemer?
Re-integratie na ziekte vaker problemen
Werkgevers betalen teveel ziektegeld
Gemiddeld meer ziekteverzuim
Proeftijd verlengen bij ziekte?
Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!
Het ziekteverzuim 2018, ziekteverzuimpercentage , verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, salarisverwerking, salarisverwerkers, loonadministratie

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat kost een zieke werknemer?

Weet u wat de kosten zijn van een zieke werknemer?

                             
De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Was het gemiddelde verzuim van werknemers in het mkb in 2016 nog 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5% en in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?

Kostenposten bij verzuim

U krijgt te maken met diverse kostenposten als een werknemer uitvalt. Zo hebben werknemers de eerste twee ziektejaren recht op minstens 70% van het loon en het eerste jaar geldt dat ze recht hebben op minimaal het minimumloon.

De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld. Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies.

Tot slot moet u – afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst – rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kosten per dag

Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (>6 weken) valt 33% uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren.

In 2017 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 205 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen en voor (kleinere) mkb’ers kan dat een zware last zijn.

Kosten beperken

Hoe kunt u de kosten van verzuim beperken? Onder meer door tijdig in te grijpen. Een bedrijfsarts medische zaken licht toe: “Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt. Een snelle interventie kan drie tot vier weken aan verzuim besparen. Regel als werkgever zelf een psycholoog voor uw werknemer en betaal die ook, zodat de werknemer niet te maken krijgt met de wachtlijsten in de reguliere zorg. Die kosten verdien je als werkgever terug doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan.”

ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

Verzuim verlagen!

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Maar wat als er toch onverhoopt iemand ziek wordt? En wat als hij voor langere termijn niet aan de slag kan? 100% Werkgeverscoach helpt. Met voorkomen, verlagen en oplossen van verzuim. Door een aanpak die past bij uw bedrijf. Vraag hier onze mogelijkheden en diensten op het gebied van verzuim.

Meer weten!

Proactief langdurend verzuim voorkomen

Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurend verzuim. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim. Tenzij er adequate actie wordt ondernomen.

100% Werkgeverscoach neemt bij frequent verzuim dan ook altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim te voorkomen is.

Zie ook:

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

door100% Salarisverwerking B.V.

Re-integratie na ziekte vaker problemen

Vaker komen er ruzies bij een re-integratie na een periode ziekte

                        
Je bent langere tijd ziek geweest, maar gaat weer aan het werk. Die terugkeer op de werkvloer leidt steeds vaker tot juridische problemen. Bedrijven zijn bang voor hoge kosten en blijven werknemers soms als bedrijfsrisico zien. “Mijn baas wilde iets anders, waardoor ik in de financiële problemen zou komen.”

Een werknemer werkte bijna vier jaar naar volle tevredenheid als taxichauffeur. Totdat een conflict over het aantal uren dat hij zou werken een onoverbrugbaar meningsverschil bleek.

In 2017 krijgt de werknemer te horen dat hij leed aan een chronische darmaandoening. Hij kwakkelde al een tijdje met zijn gezondheid, had zich vaak ziek gemeld. Met de juiste medicijnen ging het al snel beter, maar hij was nog wel snel moe. Een goed re-integratietraject bleek te veel gevraagd. De voormalig taxichauffeur merkte vooral dat zijn bazen hem maar lastig vonden.

Het ziekteverzuim 2018, ziekteverzuimpercentage , verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, salarisverwerking, salarisverwerkers, loonadministratie

Geschillen stijgen

Problemen als die tussen de werknemer en zijn werkgever leiden steeds vaker tot een juridisch conflict. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand, marktleider in juridische hulpverlening, op basis van statistieken van de aangesloten verzekeraars Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro.

Werkgevers en werknemers steggelen bijvoorbeeld over het aantal uren dat iemand gaat werken tijdens zijn re-integratietraject. Of ze kunnen het niet eens worden over ‘passend werk’: een vervangende klus, als de oorspronkelijke functie van de zieke nog te zwaar is.

Stijging van 18 procent

In de eerste zes maanden van 2018 deden 1645 mensen een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering vanwege getouwtrek over re-integratie, ten opzichte van 1397 een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van bijna 18 procent, blijkt uit de halfjaarrapportage van de Juridische Barometer, die de stichting jaarlijks uitbrengt.

geschillen stijgt werknemer werkgever, ruzies stijgen tussen werkgevers werknemers
Door de aantrekkende economie telt de organisatie Achmea minder hulpvragen over ontslag, maar juist meer het toetsen van arbeidsvoorwaarden, bij een nieuwe baan. (Bron: Achmea)

De werknemer ging na zijn diagnose snel weer aan de slag. “Ik kreeg prednison voorgeschreven (een ontstekingsremmer, red.) en dat werkte al snel vrij goed. Ik kon dus weer werken”.

Hij had een contract voor 24 uur, maar werkte naar eigen zeggen structureel 32 uur. Dat wilde hij blijven doen, maar met een rustdag tussen twee werkdagen, omdat hij sneller moe was. Dat moest hij onderling proberen te regelen met collega’s, maar zijn werkgever was wel akkoord met vier dagen werken.

De werknemer: “Tijdens een dienst voelde ik me niet lekker en meldde ik mij ziek. Toen kreeg ik te horen dat mijn bazin wilde dat ik toch drie dagen ging werken. Maar daardoor zou ik flink in de financiële problemen komen.”

Riskeren loonsanctie

Werkgevers en werknemers hebben vaak tegengestelde belangen, als het gaat om ziekte. “Als een discussie over re-integratie ontspoort, dreigt vaak een vijandige houding”, aldus Stichting Achmea Rechtsbijstand. “Is iemand wel echt ziek? Of wil mijn werkgever me eruit werken? Dat vragen mensen zich dan af.”

De toename in het aantal gevallen komt volgens Achmea doordat werkgevers de druk voelen hun zaken op orde te hebben. Als zij verzaken een goed re-integratiedossier op te stellen, of te weinig doen om een werknemer succesvol te re-integreren, kan het UWV hen een zogenoemde loonsanctie opleggen.

Dat betekent dat je als werkgever ook het derde jaar loon moet doorbetalen, in plaats van de wettelijk verplichte twee jaar. Het afgelopen jaar greep het UWV vaker naar dat middel, blijkt uit haar jaarverslag. “Maar als de plannen van de werkgever niet stroken met waar de werknemer toe in staat is, of denkt te zijn kan dat tot conflicten leiden”, aldus Achmea.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Dan maar koffie rondbrengen?

Ook een Utrechtse arbeidsrechtadvocaat merkt in zijn praktijk dat er meer juridische geschillen over re-integratie zijn. De arbeidsrechtadvocaat staat zowel werkgevers als werknemers bij.

“Ik zie werkgevers vooral worstelen met de vraag: wat is passend werk? Als iemand nog niet kan terugkeren in zijn eigen functie, wat moet je zo iemand dan laten doen? Koffie rondbrengen? Archiveren? Als je twee keer per week twee uurtjes komt werken kun je nog wel iets verzinnen, maar als iemand halve dagen komt wordt dat al ingewikkelder”, legt de arbeidsrechtadvocaat uit. Zeker bij kleine bedrijven, waar simpelweg niet zoveel functies zijn kan dat problemen opleveren.

Bedrijfsrisico

En als iemand dan weer beter is, vormt een voormalig zieke werknemer ook een soort bedrijfsrisico. De arbeidsrechtadvocaat: “Als je na twee jaar niet beter bent kun je iemand ontslaan, op voorwaarde dat er binnen een half jaar geen uitzicht is op herstel. Maar stel dat iemand na twee jaar ziekte weer veertig uur per week gaat werken en dat blijkt toch te zwaar. Na een maand is je werknemer dan weer ziek. Dan begint die twee jaar weer gewoon op nul en blijf je loon doorbetalen.”

Aan de andere kant raken werknemers ook snel wantrouwig. “Ben ik wel echt in staat om weer vijf dagen per week naar kantoor te komen, zoals de bedrijfsarts zegt? Of is dat gewoon een spreekbuis van de baas? Dat vragen zij zich af”, weet de advocaat. En dat is niet altijd een vooroordeel over bedrijfsartsen, signaleert de arbeidsrechtadvocaat. “De meeste bedrijfsartsen willen oprecht zorgen dat iemand weer aan het werk kan, maar weet dat je altijd een second opinion kunt vragen.”

Schop na

Tussen de werknemer en zijn werkgever kwam het niet meer goed. “Ik ben uiteindelijk zelf weggegaan, vertelde de werknemer. Na een maand kon ik gelukkig al ergens anders werken, maar ik vond het wel heel jammer. Ik werd niet expres ziek. Hoe dit is geëindigd, voelde als een schop na.”

Tips ziekteverzuim besparing

Wat te doen bij conflicten over je re-integratie?

Werknemers:

1. Zeg nergens ja of nee tegen, zonder overleg of bedenktijd. Je kunt bijvoorbeeld het Juridisch Loket raadplegen, via het gratis telefoonnummer. Ook kun je een jurist inschakelen, eventueel met een beroep op je rechtsbijstandsverzekering.

2. Ben je het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts? Weet dat je een second opinion kunt aanvragen, of het UWV kunt vragen om een zogenoemd deskundigenoordeel. Zij beoordelen dan nogmaals of je wel of niet in staat bent om (een paar uur per week) te werken.

Werkgevers:

1. Zorg ervoor dat je goed begeleid wordt door een bedrijfsarts of arbo-dienst. “De meeste mkb’ers willen gewoon ondernemen en voelen zich ook een beetje ongemakkelijk tegenover een zieke werknemer. Maar denk niet: het is lastig, dus ik laat het maar zo”, aldus de arbeidsrechtadvocaat.

2. Zoek op internet naar het stappenplan bij ziekte van het UWV. Daar staat stap-voor-stap uitgelegd wat je als werkgever moet doen.

3. Vraag bij het UWV om een deskundigenoordeel of je voldoende inspanningen levert bij de re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dat geeft je de gelegenheid om eventueel bij te sturen en een loonsanctie te voorkomen.

 

Zie ook:
Mag een zieke werknemer de auto van de zaak houden?
langdurig zieken in dienst
Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke
De privacy van zieke werknemers is te sterk!
Zieke werknemers!

langdurig ziek, langdurig zieken, na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkgevers betalen teveel ziektegeld

Werkgevers betalen zieke werknemer meer als dan wettelijk moet.

                         
In veel cao’s is afgesproken dat een zieke werknemer een aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling krijgt. Werknemers ontvangen dan meer dan het wettelijk minimum van 70% van het loon. Dat blijkt uit een cao-onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Werkgevers moeten een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte ten minste 70% van zijn loon doorbetalen. Zij kunnen vrijwillig besluiten om een bovenwettelijke aanvulling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid te betalen. Dat kan ook bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden geregeld. Uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, de Rapportage cao-afspraken 2017 (pdf), blijkt dat in bijna onderzochte cao’s een hoger percentage is afgesproken dan wettelijk verplicht is. Slecht in twee cao’s ontvangt een zieke werknemer minder dan 170% van zijn loon in de eerste twee jaar van ziekte. Voor het onderzoek zijn 99 steekproefcao’s bekeken, die in totaal 4,5 miljoen werknemers betreffen. Dat is zo’n 80% van alle werknemers die vallen onder een cao.

Voorwaarden voor bovenwettelijke betaling

In de meeste cao’s is de loondoorbetaling bij ziekte gedurende de eerste twee jaar meer dan 170%. In 54 cao’s is de loondoorbetaling in het eerste jaar 100%. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Aan de betaling van een bovenwettelijke aanvulling zijn dan ook vaak wel voorwaarden verbonden. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de re-integratie van de werknemer. Dat kan zijn door gedeeltelijke werkhervatting in de eigen functie, maar ook door het verrichten van andere (passende) arbeid, het werken op arbeidstherapeutische basis of het volgen van scholing.

Risico gewoonterecht bij vrijwillige bovenwettelijke betaling

Werkgevers die niet onder een cao vallen, kunnen vrijwillig eigen afspraken maken met werknemers over bovenwettelijke aanvullingen op het minimum van 70% van het loon. Zij moeten daarbij echter wel zorgvuldig te werk gaan en afspraken schriftelijk vastleggen. Als een werkgever bij ziekte altijd 100% loon heeft doorbetaald, en hij wil dit ten nadele van de werknemer veranderen, kan het gewoonterecht spelen. Uit jurisprudentie blijkt dat als 100% gedurende langere tijd een gebruikelijk percentage was, de werkgever dit niet zomaar naar beneden kan bijstellen. Werknemers mogen er dan op vertrouwen 100% doorbetaald te krijgen.

Zie ook: 70% loon bij ziekte niet zomaar toepassen

langdurig ziek, langdurig zieken, na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV, langdurig ziekteverzuim

door100% Salarisverwerking B.V.

Gemiddeld meer ziekteverzuim

2018 is begonnen met bovengemiddeld ziekteverzuim.

                               
Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest.
Het ziekteverzuimpercentage was 4,9. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd als begin dit jaar was in het eerste kwartaal van 2007. Het laagste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten in het derde kwartaal van 2013.

Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018. Eerder meldde het CBS dat in het eerste kwartaal een bovengemiddeld aantal mensen overleed.
Het ziekteverzuim 2018,

Hoogste ziekteverzuim in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5 procent lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008.
Het ziekteverzuim
Binnen de gezondheidszorg is het verzuim het hoogst in de verpleeg- en bejaardentehuizen, zoals dat al sinds het eerste kwartaal van 2015 het geval is. In deze bedrijfsklasse werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd (7,7 procent). Het minste verzuim is er in de horeca. Sinds het derde kwartaal van 2008 heeft deze bedrijfstak het laagste ziekteverzuimpercentage (2,3).

Griep of verkoudheid meest genoemde klacht

De kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is niet af te leiden met welke klachten is verzuimd. Jaarcijfers daarover worden samengesteld op basis van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek onder werknemers dat het CBS samen met TNO uitvoert. Deze cijfers over de achterliggende klachten van het verzuim in 2018 komen in het voorjaar van 2019 beschikbaar.

Op grond van de cijfers over 2017 en eerdere jaren is wel duidelijk dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte. Vier op de tien noemen dit als reden om ziek thuis te blijven.
Het ziekteverzuim
Daarmee is het niet meteen de klacht die de meeste verzuimdagen tot gevolg heeft. Een achtste van alle verzuimdagen in 2017 was toe te schrijven aan werknemers die de laatste keer verzuimden met griep of verkoudheid. Een kwart werd verzuimd door werknemers die psychische klachten hadden bij het laatste verzuim. Gemiddeld genomen melden werknemers met griep of verkoudheid zich na bijna drie dagen weer beter. Samen met hoofdpijn is het daarmee de klacht waarmee werknemers het snelst weer aan het werk zijn. Anders ligt dat bij werknemers die verzuimen wegens psychische klachten. Bij werknemers die deze reden opgaven bij de laatste keer dat ze verzuimden, duurde dat verzuimgeval gemiddeld 57 dagen.
Het ziekteverzuim

Bronnen:
StatLine. Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken en bedrijfsgrootte

ziekteverzuimverzekering, werkgevers ziekteverzuimverzekering,verzuimverzekeringen,ziektekosten verzekering, werkgeversverzekeringen,ondernemersverzekering,

door100% Salarisverwerking B.V.

Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!

Wat als er 2 werknemers langdurig ziek worden en er zijn 5 werknemers.                        

Hoe gaat het dan met je onderneming?

Je moet namelijk vervanging regelen voor de zieke werknemers. Ook ben je verplicht om het loon minimaal 2 jaar lang door te betalen.

Hierdoor zullen je personeelskosten met zo’n 40% stijgen. De vraag is of je bedrijf deze marge hebben kan. Het mag duidelijk zijn dat de meeste kleine ondernemingen deze klap niet overleven. Zeker voor ondernemingen met een grootte van maximaal 25 werknemers is ziekteverzuim zeer lastig op te vangen. Dit risico is echter af te dekken met een ziekteverzuimverzekering. En die verzekering gaat verder dan enkel het doorbetalen van loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Je hebt als werkgever een aantal plichten. De meest bekende is loondoorbetaling bij ziekte. Dit is minstens 70% van het loon gedurende minimaal 2 jaar. Bij werknemers met een laag loon mag je daarbij niet onder het minimumloon komen.

In de CAO of de arbeidsovereenkomst wordt soms afgeweken van de 70% loondoorbetaling, maar alleen met een hoger percentage, bijvoorbeeld 90% of zelfs 100%.

Naast de loondoorbetaling staan in de Wet Verbetering Poortwachter nog meer verplichtingen voor de werkgever. Zo wordt er een re-integratietraject doorlopen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als je dit niet goed oppakt, kan je als werkgever verplicht worden om langer dan 2 jaar het loon door te betalen.
Voorbeeld: Loondoorbetaling bij ziekte

Je ontvangt in de ochtend een telefoontje van je werknemer, dat hij door zijn rug is gegaan in de nacht. De werknemer heeft nu recht op een loondoorbetaling van 70% van het brutoloon.

We berekenen het bedrag van de loondoorbetaling bij ziekte.
De werknemer heeft een salaris van € 3.200 bruto per maand. Als de werknemer een volledige maand ziek is, zal hij in dit voorbeeld € 2.240 bruto per maand doorbetaald krijgen. Voor jou als werkgever geldt, dat hierboven op het vakantiegeld en de werkgeverslasten komen, zoals pensioen, werknemersverzekeringen, enzovoort.

Het blijkt om een hernia te gaan en na 2 jaar is de werknemer nog steeds niet hersteld. Het UWV bepaalt bovendien, dat je er niet genoeg aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierdoor moet er nog 1 jaar langer loon doorbetaald worden. Dit gebeurt meestal als de stappen die gezet moesten worden volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet zijn nageleefd of te laat hebben plaatsgevonden.

De kosten die je als werkgever na 3 jaar hebt gehad, zullen rond de € 110.000 zijn.

  • 36 maanden * € 2.240 bruto per maand = € 80.640
  • 8% vakantiegeld van € 80.640 = € 6.451
  • 20% werknemersverzekering van € 87.091 = € 17.418
  • 8,4% pensioenpremie over € 54.000 = € 4.536

Aan kosten zitten we nu al op € 109.045,44, echter zullen er nog wat kosten worden gemaakt voor het re-integratie traject. En dan zijn de kosten voor de vervanging van de medewerker nog niet meegerekend!

Loonbetaling bij ziekte is duur. Mijn vraag aan jou als werkgever is: kan je bedrijf deze kostenpost hebben? Of wordt het toch tijd voor het afsluiten van een goede ziekteverzuimverzekering?

Wat valt er onder de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering is uitsluitend bedoeld voor het verzekeren van de loondoorbetaling, denken veel werkgevers. Dit is gelukkig niet het geval. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de keuzes kun je de volgende zaken meeverzekeren:

  • loondoorbetaling bij ziekte
  • kosten van re-integratie
  • begeleiding door de arbodienst
  • werkgeverslasten van de zieke werknemer
  • pensioenpremie van de zieke werknemer.

Dat scheelt u honderden tot duizenden euro’s extra per jaar.

ziekteverzuimverzekering, werkgevers ziekteverzuimverzekering,verzuimverzekeringen,ziektekosten verzekering, werkgeversverzekeringen,ondernemersverzekering,

Hoe hoog is de premie van de ziekteverzuimverzekering?

De hoogte van de premie gaat uit van een percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is het totaal van alle lonen, werkgeverslasten en premies binnen je bedrijf. Veel factoren zijn van invloed voor het bepalen van het percentage aan premie. Als richtlijn kun je uitgaan van rond de 6% van de totale loonsom.

Hieronder vind je een aantal van die bepalende factoren.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Eigen risico

Net als bij vele andere verzekeringen heeft een ziekteverzuimverzekering een eigen risico. Meestal is dit niet in de vorm van een geldbedrag, maar een zogenoemde wachttijd, bijvoorbeeld 10 dagen. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt, de loondoorbetaling de eerste 10 dagen voor rekening komt van de werkgever en de verzekering tot uitkeer komt na deze wachttijd. Vanzelfsprekend geldt hoe meer wachttijd, hoe lager de premie.

Dekkingsgraad ziekteverzuimverzekering

Meestal wordt er gekozen voor een dekkingsgraad van 100%, wat betekent dat de verzekering het volledige bedrag van de loondoorbetaling uitkeert. Om het premiepercentage te verlagen kun je echter kiezen voor een lagere dekkingsgraad tot minimaal 70%. Hierdoor dekt de verzekeringsmaatschappij maar een deel van de kosten en moet de werkgever het aanvullen tot 100%. Wat ook nog weleens gebeurt, is dat de polis van de ziekteverzuimverzekering bepaalt, dat het eerste jaar van het verzuim een andere dekkingsgraad wordt aangehouden dan in het tweede jaar.

De totale loonsom en het aantal werknemers

In verhouding zal je minder premie betalen aan de ziekteverzuimverzekering naarmate je meer werknemers in dienst hebt en je totale loonsom groter is.
Verzuimcijfers uit het verleden

Voor het vaststellen van de premie wordt gekeken naar de ziekteverzuimpercentages in het verleden. Hoe hoger dat verzuimpercentage, hoe hoger de premie die je moet betalen.

De branche waarin je werkt

In bepaalde branches is de kans op ziekte groter als in andere branches. Zo kan een timmerman in de bouw niet meer werken als hij een been breekt. Iemand die echter een kantoorbaan heeft kan nog prima werken met een gebroken been. Hierdoor is de kans op ziekte in de ene branche groter of liggen de risico’s anders als in een de andere. Denk aan rugproblemen bij kantoorpersoneel of ziekte door het werken met chemische stoffen in de kapperswereld. Dit risico zie je terug in de hoogte van de premie die de verzekeringsmaatschappij vraagt.

Aanvullingen voor de ziekteverzuimverzekering

Zoals al aangegeven bestaat een ziekteverzuimverzekering vaak uit meer dan alleen de dekking van de loondoorbetaling. Hoe meer er valt onder de dekking, hoe hoger de premie uiteraard wordt. Het is dus belangrijk om te kijken hoe groot het risico is en wat de kosten zijn om dat te verzekeren.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten, is het rendabel?

We gaan verder met het voorbeeld, waarbij de werknemer zich bij je ziekmeldde met rugklachten en vervolgens 3 jaar lang doorbetaald moest worden. We kijken wat een goedkopere oplossing geweest zou zijn, met andere woorden: wel of geen ziekteverzuimverzekering afsluiten? Je hebt gedurende de afgelopen 3 jaar, gemiddeld 10 werknemers in dienst gehad. Alle werknemers verdienen hetzelfde, namelijk € 3.200 bruto per maand. Naast de werknemer die een hernia heeft is er nog een werknemer geweest die 1,5 jaar met een burn-out heeft thuis gezeten.

Geen ziekteverzuimverzekering afsluiten

We hebben deze kosten al globaal berekent voor de werknemer. De kosten waar we op kwamen was € 110.000. De kosten voor de werknemer die 1,5 jaar heeft thuis gezet bedragen € 55.000. De twee zieke werknemers hebben in totaal € 165.000 gekost.

Wel ziekteverzuimverzekering afsluiten

Als je wel een verzekering tegen ziektekosten had afgesloten, dan werden de kosten voor de zieke werknemer betaald door de verzekering. Wel had je kosten gehad voor de premie van verzekering.

Je hebt 10 werknemers die verdienen bij elkaar € 414.720 per jaar, inclusief vakantiegeld. Hier komt nog € 98.164 bij aan werkgeverlasten en pensioen. De totale loonsom is € 512.884 per jaar. 6% van dit bedrag is € 30.773, dit ben je per jaar kwijt aan de verzekering. Dat is € 92.319 voor 3 jaar.

Het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering heeft je dus € 165.000,- minus € 92.319 = € 72.681 bespaart.

Het grootste voordeel van het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering, is dat je weet waar je aan toe bent. Je weet van te voren wat je kwijt bent aan premie.

Ons advies voor het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering

Bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, doen er verstandig aan een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Het risico is nauwelijks op te vangen als er een aantal werknemers langdurig ziek worden.

Een ziekteverzuimverzekering afsluiten kan het verschil maken tussen de kop boven water houden of kopje onder gaan. Hoe regel jij anders de loondoorbetaling bij ziekte? En de begeleiding en re-integratie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en voorkom onnodige torenhoge kosten.


salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

EERSTE SALARIS IN 2018

Salaris januari!

minimumloon 2018,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,salarisverwerker,loonverwerkers
                                           

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Toch valt het eerste salaris van 2018 tegen. Sommigen gaan zelfs een paar euro minder verdienen dan in 2017.

Het jaar was amper van start of de meeste salarisverwerkers – loonadministratie kantoren, lieten weten dat er maar een heel klein beetje bij komt in 2018. Iemand met een modaal inkomen zou zo’n 7 euro netto per maand meer gaan verdienen. Voor onderwijspersoneel wordt die kleine stijging teniet gedaan door de kosten voor hun pensioen.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

Waarom verdien ik netto niet meer dan vorig jaar?

Zoals altijd met salaris is het een ingewikkeld verhaal. In 2017 zijn de lonen in het onderwijs gestegen. Alleen de pensioenpremie steeg niet direct mee. Vorig jaar pakte dat gunstig uit. Je salaris ging omhoog, maar de pensioenpremie nog niet. Vanaf 2018 betaal je wel premie over dat hogere bedrag. Daarnaast stijgt de pensioenpremie licht. Van 21,1 procent in 2017 naar 22,9 procent in 2018. Je werkgever betaalt 70 procent van dat bedrag en jij 30 procent.

In 2022 gaan nieuwe afspraken in, waar de AOb voor heeft gepleit. Als vanaf dat jaar het loon stijgt, dan stijgen de pensioenpremies direct mee. Dan krijg je niet meer dat je op een later moment ‘plots’ meer gaat betalen.

Waarom is die strook zo ingewikkeld?

Dat komt vooral door afspraken over pensioenen (daarvoor onderhandelt de AOb in de Pensioenkamer met alle overheidsvakbonden en werkgevers), afspraken in cao’s en extra’s zoals vakantiegeld. Complex is het ook omdat afspraken worden vertaald naar termen en afkortingen die per salarisverwerker verschillen. Zo wordt het bedrag dat onderwijspersoneel maandelijks krijgt, met uitzondering van het hbo, als compensatie voor ziektekosten op vijf manieren omschreven, meestal als inkomenstoelage, inkomensvergoeding of ‘wg-bijdrage aan de ziektekosten’.

Wat ook niet helpt is dat werkgevers niet happig zijn op een verhoging van het brutosalaris voor iedereen. Zeker niet in magere jaren. In plaats daarvan leveren cao-onderhandelingen dan extraatjes op voor bepaalde groepen mensen. Denk aan de maandelijkse toeslag omdat je aan het einde van je schaal zit (op je strook heet dat uitlooptoeslag of schaal-uitloop). Deze groep werknemers kent trouwens ook een jaarlijks extra bedrag, mits je werkzaam bent in het po, vo of mbo. Dat heet de bindingstoelage en die krijg je in augustus.

Hoe dit soort bedragen voor jou persoonlijk uitpakken en welke belastingen je erover betaalt, berekent de salarisverwerker / loonadministartie. Zij gaan uit van grondslagen. De grondslag (het loon) waarover je bijvoorbeeld premies betaalt voor collectieve sociale verzekeringen (het sv-loon) is een ander bedrag dan de grondslag waarover je pensioenpremie wordt berekend.

Wat kan ik zelf doen?

Het verschilt nogal per salarisverwerker in hoeverre je wordt geconfronteerd met de achterliggende, ingewikkelde berekeningen. Raet bijvoorbeeld werkt nog steeds met een A4 dat lijkt op een jarentachtig stencil met maar liefst zes blokken vol afkortingen, grondslagen en cumulatieven. Fred Asbroek van Raet laat weten de strook wel te willen vereenvoudigen, maar dat is lastig omdat ze dan aan de basis van hun software moeten sleutelen en die stamt uit de vorige eeuw.

Afas heeft wel een slag gemaakt. Zij hebben de optie voor een graphic, gebruiken veel minder termen en schrijven deze voluit. AOb-experts waarschuwen wel dat op een summiere strook bijvoorbeeld minder duidelijk is waar je recht op hebt wanneer je (deels) arbeidsongeschikt wordt. Zij adviseren om sowieso je loonstrook geregeld te checken. Ron van der Hoek: “Het blijft mensenwerk om al die de gegevens in te voeren.”

100% Salarisverwerking verwerken de gegevens van uw werknemers in een salarispakket online in de cloud. Het resultaat is maandelijks voor hen een overzichtelijke loonstrook. Daarnaast dienen specialisten voor u de aangifte loonheffingen in. U hoeft alleen nog maar de eventuele mutaties aan te leveren en uiteraard de betaling te verzorgen. Kortom, ontzorgen en besparen u daarmee veel tijd en energie! En zijn dagelijks met hun vak bezig en maken zich daarvoor alle wijzigingen in cao’s en wet- en regelgeving eigen. Dat is nou 100% Service..

Benieuwd geworden naar de afspraken in jouw cao? Kijk .

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Akkoord over kortere doorbetaling bij ziekte nabij

Vakbonden en werkgevers zouden dichtbij een akkoord zijn om de doorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers fors te verkorten: van twee naar één jaar. Door de huidige regels zouden werkgevers namelijk huiverig zijn om mensen in vaste dienst aan te nemen.

Dat op basis van bronnen rond de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.

Te duur

Het verkorten van de doorbetaling bij ziekte staat al lange tijd op het verlanglijstje van het MKB. Zij claimen dat de huidige regeling veel te duur is voor kleine ondernemers. Niet in de laatste plaats omdat er ook de verplichting is om een re-integratietraject te bieden.

De technische details voor de verkorting van de doorbetaling bij ziekte zouden nog wel uitgewerkt moeten worden. Zo is het nog de vraag wat een ‘kleine ondernemer’ precies is. Ook moet er iets geregeld worden voor het tweede jaar ziekte.

Duurder voor werknemers

Volgens de krant zou het een optie zijn om voor het tweede jaar een collectieve verzekering in te richten. In zo’n scenario wordt het voor het bedrijfsleven goedkoper, maar voor de werknemer natuurlijk niet.

Vandaag schuiven de sociale partners aan bij de formatiebesprekingen in Den Haag, om de politiek bij te praten over hoe het ervoor staat in de polder.

bron: www.telegraaf.nl/binnenland
verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

close

Veel lees plezier? Delen mag.