Tag archief ziektekosten

door100% Salarisverwerking B.V.

Verplichte ziektekostenverzekering!

Werkgeversorganisatie AWVN wil verplichting ziekte verzekering zzp’ers.

                     

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden: van de varkensboer met zijn miljoenenbedrijf tot de bijklussende student, de freelance journalist en ook de styliste met een nagelstudio aan huis, allemaal moeten ze meebetalen aan de collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap.

Het is voor het eerst dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland pleit voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Alle zzp’ers en ondernemers zouden moeten meebetalen aan de collectieve verzekering. Dat is op dit moment nog niet verplicht. Van de zelfstandigen is 80 procent niet verzekerd.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp’ers is al lange tijd een twistpunt tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Waar vakbonden waarschuwden voor het risico dat de steeds groter wordende groep zzp’ers vormt, hielden werkgevers de boot af. Ondernemers moesten zelf kunnen bepalen waar zij hun inkomen aan uitgeven. Daar komt de AWVN nu van terug.

Nu zijn zij vanwege hun status als ondernemer daar niet toe verplicht. Tijdens haar jaarcongres pleit de AWVN, een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland, voor een verzekeringsplicht voor alle ondernemers. Nog maar een jaar geleden dachten werkgevers daar heel anders over. Waar vakbonden de grote groep onverzekerde zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) onverantwoord noemden, hielden werkgevers vast aan het idee dat álle ondernemers, ook de eenmanszaken, zelf moeten bepalen waar zij hun inkomsten aan uitgeven.

ziektekostenverzekering, ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

AWVN-directeur Harry van de Kraats zegt nu: “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?”

Van de zelfstandigen heeft 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit gegevens van kennisinstituut TNO. Vooral vanwege de hoge premies en weigerachtige verzekeraars, zeggen ze in eerdere onderzoeken. Een deel van de zzp’ers zet daarom zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot aan het pensioen op te kunnen vangen. Maar haast 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, rekende het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek uit voor AWVN.

Toch zit het gros van de zzp’ers niet op een verzekeringsplicht te wachten. Torn niet aan onze vrije ondernemerschap, riepen ze vorig jaar al over een soortgelijk voorstel van de vakbonden.

De loon­door­be­ta­ling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Vorig jaar knapte het sociaal akkoord erdoor

Preventie

Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen, zegt Van de Kraats. “Maar het zorgt ook voor een natuurlijke selectie. Zzp’ers die eigenlijk te weinig verdienen om zich ondernemer te kunnen noemen, haken af. Voor hen is deze lagere premie nog steeds te hoog.”

De goedkope zzp’er die concurreert met de duurdere werknemer in vaste dienst – bonden klagen er al jaren over – lijkt hiermee te verdwijnen. Zzp-tarieven gaan immers omhoog als zelfstandigen in hun begroting ook de maandelijkse premie aan de verzekeraar mee moeten nemen.

Maar uit de koker van AWVN komt ook een plan waar de bonden op het eerste gezicht mogelijk minder blij mee zijn. De werkgeversorganisatie denkt dat door preventie in combinatie met data-analyse veel sneller kan worden ingeschat of zieke werknemers kunnen terugkeren op het werk of niet. Dit kan uiteindelijk leiden tot verkorting van de loondoorbetalingstermijn van twee naar een jaar. Van de Kraats: “Nieuwe technologie biedt de mogelijkheid te voorspellen hoe lang een uitgevallen werknemer ziek blijft. Binnen een jaar is voor een werkgever echt wel duidelijk of hij zijn zieke arbeidskracht nog terugziet op de werkvloer of niet.”

De loondoorbetaling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Onder meer hierop strandde vorig jaar het sociaal akkoord waarin diverse arbeidsmarktproblemen moesten worden opgelost. Bonden wilden niet tornen aan de twee jaar zekerheid die langdurig zieke werknemers hebben. Werkgevers ervoeren die twee jaar juist als een financiële strop. Is dat met deze plannen anders? Van de Kraats denkt van wel. “Dit is een vernieuwende manier om mensen te helpen. Dan zijn bonden wel bereid om mee te bewegen. We nemen ze serieus. Dit is geen doekje voor het bloeden.”

Bron: NOS- Trouw

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Gedwongen minder te werken door ziekte?

Minder werken door langdurig ziekteverzuim

                               

Je hebt recht op ontslagvergoeding

Werknemers die door (gezondheids)omstandigheden worden gedwongen om minder te gaan werken, hebben recht op een gedeeltelijke ontslagvergoeding. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een docente.

De docente heeft recht op een ontslagvergoeding van een slordige 34.000 euro omdat ze noodgedwongen veel minder uren moest gaan werken nadat ze ziek werd.

Volgens de advocaten van de vrouw heeft de zaak ook grote gevolgen voor andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Recht op ontslagvergoeding

Werknemers die ontslagen worden hebben recht op een ontslagvergoeding die is gebaseerd op het aantal dienstjaren en het laatstverdiende salaris. Tot nu toe gold dat alleen voor mensen die helemaal moesten stoppen bij een werkgever, maar volgens de hoogste rechter moet de regeling dus ook gelden voor mensen die gedwongen minder uren moeten gaan maken.

De docente in kwestie kon door haar gezondheidssituatie niet meer fulltime werken. Daarom besloot de werkgever in overleg met haar om haar dienstverband te beëindigen en meteen een nieuw, kleiner, dienstverband aan te bieden: de standaardprocedure binnen het onderwijs.

Gedeeltelijk ontslag? Gedeeltelijke ontslagvergoeding

Een lagere rechter oordeelde eerder al dat de vrouw voor het gedeeltelijk ontslag een ontslagvergoeding zou moeten krijgen, maar het Hof vond dat die vlieger niet opging. De Hoge Raad heeft nu toch geoordeeld dat de eerste rechter het bij het juiste eind had.

De Hoge Raad schrijft dat mensen die gedwongen minder moeten gaan werken recht hebben op een ontslagvergoeding als het aantal uren met minimaal 20 procent wordt teruggebracht.

Geld voor iedereen

Daarbij maakt het niet uit of je eerst wordt ontslagen en dan meteen een nieuw contract krijgt, of dat het aantal uren in je contract wordt bijgesteld naar beneden zonder dat er eerst ontslag plaatsvindt.

De uitspraak geldt ook voor mensen die om andere redenen dan ziekte gedwongen minder moeten gaan werken.

Bron: RTL

 
Zie ook:

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Zorgpremie zo’n € 10 per maand erbij!

Premie in 2019

                                       

De zorgpremie wordt volgend jaar gemiddeld ruim een tientje per maand duurder. Die schatting van het kabinet wordt met Prinsjesdag bekendgemaakt, melden Haagse bronnen.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

Zorgverzekeraars bepalen iedere herfst zelf welke premie ze van hun klanten vragen, maar het kabinet stelt jaarlijks een richtlijn vast. Die komt op 1432 euro per jaar, 124 euro meer dan in 2018. Mensen met een kleine beurs gaan er toch haast niet op achteruit, omdat de zorgtoeslag ook stijgt.

De geraamde stijging is geen verrassing. Door de bloeiende economie is bijvoorbeeld het personeel in de gezondheidszorg meer gaan verdienen en kosten ook geneesmiddelen en dergelijke meer. Dat maakt de zorg duurder. De zorgkosten lopen ieder jaar sowieso al wat op. Ook speelt mee dat het eigen risico deze kabinetsperiode gelijk blijft.

Zie ook:
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019
Wat kost een zieke werknemer?
Re-integratie na ziekte vaker problemen
Werkgevers betalen teveel ziektegeld
Gemiddeld meer ziekteverzuim
Proeftijd verlengen bij ziekte?
Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!
Het ziekteverzuim 2018, ziekteverzuimpercentage , verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, salarisverwerking, salarisverwerkers, loonadministratie

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat kost een zieke werknemer?

Weet u wat de kosten zijn van een zieke werknemer?

                             
De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Was het gemiddelde verzuim van werknemers in het mkb in 2016 nog 3,4%, in 2017 steeg het naar 3,5% en in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook. Wat zijn de kosten van verzuim?

Kostenposten bij verzuim

U krijgt te maken met diverse kostenposten als een werknemer uitvalt. Zo hebben werknemers de eerste twee ziektejaren recht op minstens 70% van het loon en het eerste jaar geldt dat ze recht hebben op minimaal het minimumloon.

De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld. Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en hoe makkelijk hij te vervangen is, leidt u bovendien productie- en/of omzetverlies.

Tot slot moet u – afhankelijk van het contract dat u heeft met uw arbodienst – rekening houden met kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kosten per dag

Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (>6 weken) valt 33% uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren.

In 2017 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 205 dagen. De kosten kunnen dus flink oplopen en voor (kleinere) mkb’ers kan dat een zware last zijn.

Kosten beperken

Hoe kunt u de kosten van verzuim beperken? Onder meer door tijdig in te grijpen. Een bedrijfsarts medische zaken licht toe: “Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt. Een snelle interventie kan drie tot vier weken aan verzuim besparen. Regel als werkgever zelf een psycholoog voor uw werknemer en betaal die ook, zodat de werknemer niet te maken krijgt met de wachtlijsten in de reguliere zorg. Die kosten verdien je als werkgever terug doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan.”

ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

Verzuim verlagen!

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Maar wat als er toch onverhoopt iemand ziek wordt? En wat als hij voor langere termijn niet aan de slag kan? 100% Werkgeverscoach helpt. Met voorkomen, verlagen en oplossen van verzuim. Door een aanpak die past bij uw bedrijf. Vraag hier onze mogelijkheden en diensten op het gebied van verzuim.

Meer weten!

Proactief langdurend verzuim voorkomen

Als uw werknemer vaker dan drie keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurend verzuim. Onderzoek wijst uit dat kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim. Tenzij er adequate actie wordt ondernomen.

100% Werkgeverscoach neemt bij frequent verzuim dan ook altijd contact op met uw werknemer om te kijken of er niet meer aan de hand is. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan maken we direct een afspraak voor uw werknemer bij de juiste professional om de oorzaak van dit fysieke of mentale verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim te voorkomen is.

Zie ook:

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

door100% Salarisverwerking B.V.

Re-integratie na ziekte vaker problemen

Vaker komen er ruzies bij een re-integratie na een periode ziekte

                        
Je bent langere tijd ziek geweest, maar gaat weer aan het werk. Die terugkeer op de werkvloer leidt steeds vaker tot juridische problemen. Bedrijven zijn bang voor hoge kosten en blijven werknemers soms als bedrijfsrisico zien. “Mijn baas wilde iets anders, waardoor ik in de financiële problemen zou komen.”

Een werknemer werkte bijna vier jaar naar volle tevredenheid als taxichauffeur. Totdat een conflict over het aantal uren dat hij zou werken een onoverbrugbaar meningsverschil bleek.

In 2017 krijgt de werknemer te horen dat hij leed aan een chronische darmaandoening. Hij kwakkelde al een tijdje met zijn gezondheid, had zich vaak ziek gemeld. Met de juiste medicijnen ging het al snel beter, maar hij was nog wel snel moe. Een goed re-integratietraject bleek te veel gevraagd. De voormalig taxichauffeur merkte vooral dat zijn bazen hem maar lastig vonden.

Het ziekteverzuim 2018, ziekteverzuimpercentage , verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, salarisverwerking, salarisverwerkers, loonadministratie

Geschillen stijgen

Problemen als die tussen de werknemer en zijn werkgever leiden steeds vaker tot een juridisch conflict. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand, marktleider in juridische hulpverlening, op basis van statistieken van de aangesloten verzekeraars Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro.

Werkgevers en werknemers steggelen bijvoorbeeld over het aantal uren dat iemand gaat werken tijdens zijn re-integratietraject. Of ze kunnen het niet eens worden over ‘passend werk’: een vervangende klus, als de oorspronkelijke functie van de zieke nog te zwaar is.

Stijging van 18 procent

In de eerste zes maanden van 2018 deden 1645 mensen een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering vanwege getouwtrek over re-integratie, ten opzichte van 1397 een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van bijna 18 procent, blijkt uit de halfjaarrapportage van de Juridische Barometer, die de stichting jaarlijks uitbrengt.

geschillen stijgt werknemer werkgever, ruzies stijgen tussen werkgevers werknemers
Door de aantrekkende economie telt de organisatie Achmea minder hulpvragen over ontslag, maar juist meer het toetsen van arbeidsvoorwaarden, bij een nieuwe baan. (Bron: Achmea)

De werknemer ging na zijn diagnose snel weer aan de slag. “Ik kreeg prednison voorgeschreven (een ontstekingsremmer, red.) en dat werkte al snel vrij goed. Ik kon dus weer werken”.

Hij had een contract voor 24 uur, maar werkte naar eigen zeggen structureel 32 uur. Dat wilde hij blijven doen, maar met een rustdag tussen twee werkdagen, omdat hij sneller moe was. Dat moest hij onderling proberen te regelen met collega’s, maar zijn werkgever was wel akkoord met vier dagen werken.

De werknemer: “Tijdens een dienst voelde ik me niet lekker en meldde ik mij ziek. Toen kreeg ik te horen dat mijn bazin wilde dat ik toch drie dagen ging werken. Maar daardoor zou ik flink in de financiële problemen komen.”

Riskeren loonsanctie

Werkgevers en werknemers hebben vaak tegengestelde belangen, als het gaat om ziekte. “Als een discussie over re-integratie ontspoort, dreigt vaak een vijandige houding”, aldus Stichting Achmea Rechtsbijstand. “Is iemand wel echt ziek? Of wil mijn werkgever me eruit werken? Dat vragen mensen zich dan af.”

De toename in het aantal gevallen komt volgens Achmea doordat werkgevers de druk voelen hun zaken op orde te hebben. Als zij verzaken een goed re-integratiedossier op te stellen, of te weinig doen om een werknemer succesvol te re-integreren, kan het UWV hen een zogenoemde loonsanctie opleggen.

Dat betekent dat je als werkgever ook het derde jaar loon moet doorbetalen, in plaats van de wettelijk verplichte twee jaar. Het afgelopen jaar greep het UWV vaker naar dat middel, blijkt uit haar jaarverslag. “Maar als de plannen van de werkgever niet stroken met waar de werknemer toe in staat is, of denkt te zijn kan dat tot conflicten leiden”, aldus Achmea.

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Dan maar koffie rondbrengen?

Ook een Utrechtse arbeidsrechtadvocaat merkt in zijn praktijk dat er meer juridische geschillen over re-integratie zijn. De arbeidsrechtadvocaat staat zowel werkgevers als werknemers bij.

“Ik zie werkgevers vooral worstelen met de vraag: wat is passend werk? Als iemand nog niet kan terugkeren in zijn eigen functie, wat moet je zo iemand dan laten doen? Koffie rondbrengen? Archiveren? Als je twee keer per week twee uurtjes komt werken kun je nog wel iets verzinnen, maar als iemand halve dagen komt wordt dat al ingewikkelder”, legt de arbeidsrechtadvocaat uit. Zeker bij kleine bedrijven, waar simpelweg niet zoveel functies zijn kan dat problemen opleveren.

Bedrijfsrisico

En als iemand dan weer beter is, vormt een voormalig zieke werknemer ook een soort bedrijfsrisico. De arbeidsrechtadvocaat: “Als je na twee jaar niet beter bent kun je iemand ontslaan, op voorwaarde dat er binnen een half jaar geen uitzicht is op herstel. Maar stel dat iemand na twee jaar ziekte weer veertig uur per week gaat werken en dat blijkt toch te zwaar. Na een maand is je werknemer dan weer ziek. Dan begint die twee jaar weer gewoon op nul en blijf je loon doorbetalen.”

Aan de andere kant raken werknemers ook snel wantrouwig. “Ben ik wel echt in staat om weer vijf dagen per week naar kantoor te komen, zoals de bedrijfsarts zegt? Of is dat gewoon een spreekbuis van de baas? Dat vragen zij zich af”, weet de advocaat. En dat is niet altijd een vooroordeel over bedrijfsartsen, signaleert de arbeidsrechtadvocaat. “De meeste bedrijfsartsen willen oprecht zorgen dat iemand weer aan het werk kan, maar weet dat je altijd een second opinion kunt vragen.”

Schop na

Tussen de werknemer en zijn werkgever kwam het niet meer goed. “Ik ben uiteindelijk zelf weggegaan, vertelde de werknemer. Na een maand kon ik gelukkig al ergens anders werken, maar ik vond het wel heel jammer. Ik werd niet expres ziek. Hoe dit is geëindigd, voelde als een schop na.”

Tips ziekteverzuim besparing

Wat te doen bij conflicten over je re-integratie?

Werknemers:

1. Zeg nergens ja of nee tegen, zonder overleg of bedenktijd. Je kunt bijvoorbeeld het Juridisch Loket raadplegen, via het gratis telefoonnummer. Ook kun je een jurist inschakelen, eventueel met een beroep op je rechtsbijstandsverzekering.

2. Ben je het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts? Weet dat je een second opinion kunt aanvragen, of het UWV kunt vragen om een zogenoemd deskundigenoordeel. Zij beoordelen dan nogmaals of je wel of niet in staat bent om (een paar uur per week) te werken.

Werkgevers:

1. Zorg ervoor dat je goed begeleid wordt door een bedrijfsarts of arbo-dienst. “De meeste mkb’ers willen gewoon ondernemen en voelen zich ook een beetje ongemakkelijk tegenover een zieke werknemer. Maar denk niet: het is lastig, dus ik laat het maar zo”, aldus de arbeidsrechtadvocaat.

2. Zoek op internet naar het stappenplan bij ziekte van het UWV. Daar staat stap-voor-stap uitgelegd wat je als werkgever moet doen.

3. Vraag bij het UWV om een deskundigenoordeel of je voldoende inspanningen levert bij de re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dat geeft je de gelegenheid om eventueel bij te sturen en een loonsanctie te voorkomen.

 

Zie ook:
Mag een zieke werknemer de auto van de zaak houden?
langdurig zieken in dienst
Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke
De privacy van zieke werknemers is te sterk!
Zieke werknemers!

langdurig ziek, langdurig zieken, na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV, langdurig ziekteverzuim

close

Veel lees plezier? Delen mag.