Zieke werknemer met AOW-leeftijd 6 weken doorbetalen

Hebt u een werknemer in dienst die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Vanaf 1 juli 2023 betaalt u deze werknemer nog 6 weken loon door bij ziekte. Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 juli 2023 ziek waren, blijft 13 weken gelden.

AOW-leeftijd 6 weken doorbetalen,Zieke werknemer, UWV, kosten ziekte, overheid

De wijziging gaat vanaf 1 juli 2023 in, omdat het overgangsrecht op de aangepaste Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd dan niet meer geldt.

Vanaf 1 juli 2023 verandert het volgende:

  • De re-integratieverplichting voor de werknemer met AOW-leeftijd die op of na 1 juli 2023 ziek wordt, gaat van 13 weken naar 6 weken.
  • Het recht op een Ziektewet-uitkering van een AOW-gerechtigde werknemer gaat van 13 weken naar 6 weken.
  • U mag werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, ontslaan als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht.

Meer informatie leest u op uwv.nl.

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker