Elk jaar betaalt UWV in september de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt.

 • Wie krijgt de tegemoetkoming?
 • Hoe hoog is de tegemoetkoming?
 • Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?
 • Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te krijgen?
 • Ik krijg mijn uitkering via mijn werkgever
 • Ik heb schulden
belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

Wie krijgt de tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als u op 1 juli recht heeft op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U bent 35% of meer arbeidsongeschikt.
 2. U heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

De tegemoetkoming als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. U voldoet dan niet meer aan de voorwaarden die gelden voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft daar dan geen recht meer op. De datum waarop wij vaststellen of u de tegemoetkoming krijgt, is jaarlijks op 1 juli. Bereikt u voor 1 juli de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u deze tegemoetkoming niet meer.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2021 is € 183,61 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt tegelijk met uw uitkering in september overgemaakt. De betaalspecificatie kunt u bekijken via Mijn UWV.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te krijgen?

Als u recht heeft op de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, dan krijgt u deze automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt het bedrag ieder jaar in september. Via Mijn UWV kunt u de betaalspecificatie bekijken.

Ik krijg mijn uitkering via mijn werkgever

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten betalen wij rechtstreeks aan u. Dit doen wij ook als u uw uitkering via uw werkgever of organisatie ontvangt.

Ik heb schulden

 • Krijgt u geen schuldhulpverlening? Dan mag de beslaglegger geen beslag leggen op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze tegemoetkoming wordt niet verrekend met bedragen die u nog moet betalen.
 • Krijgt u schuldhulpverlening van de gemeente (het minnelijke traject)? Dan mag de schuldhulpverlener de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet zomaar inhouden. Dit mag alleen als u daar samen afspraken over heeft gemaakt.
 • Zit u in een traject voor schuldhulpverlening volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, het wettelijke traject)? En betalen wij uw uitkering aan uw schuldhulpverlener? Dan maken wij ook de tegemoetkoming over aan uw schuldhulpverlener.
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL