Tag archief Nederland

door100% Salarisverwerking B.V.

Afspraken met België over grensarbeiders verlengd

Nederland en België hebben de overeenkomst over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus verlengd tot 31 maart 2021.
    
In deze overeenkomst staat hoe u het belastingverdrag tussen beide landen mag toepassen.

Werkt een grensarbeider verplicht thuis vanwege het coronavirus? Dan mag u voor toepassing van artikel 15, lid 1 van het Verdrag (Niet-zelfstandige beroepen), uitgaan van het land waar de werknemer normaliter zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend.

In de overeenkomst leest u meer over de voorwaarden die hiervoor gelden.

Daarnaast staat in de overeenkomst hoe u het verdrag toepast in de volgende situaties:

  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met doorbetaling van salaris.
  • De werknemer blijft thuis zonder te werken met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Deze goedkeuring geldt met terugwerkende kracht vanaf 11 maart 2020.

 

Meer informatie

De overeenkomst en de verlenging van de overeenkomst vindt u op de internetsite van Overheid.nl.

 
 

Gerelateerde artikelen

 
 
belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

door100% Salarisverwerking B.V.

Fiscaal akkoord voor grenswerkers België en Nederland

België en Nederland hebben een fiscaal akkoord gesloten voor grensarbeiders die nu, gedwongen door de coronacrisis, thuiswerken.
    
De Belgische minister van Financiën, Alexander De Croo, meldt dat grensarbeiders die moeten thuiswerken zullen worden belast door het land waarin hun werkgever is gevestigd.

Normaliter word je belast in het land waar je daadwerkelijk werkt – bij thuiswerken is dat dan het land waar je woont. Deze regel is tijdelijk opgeschort.

Dit om te voorkomen dat deze groep werkenden negatieve fiscale gevolgen gaat ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers, loonadministratie, salarisverwerking,

Grensgevallen

Mensen die normaal gesproken net over de grens in België werken en in Nederland wonen zouden nu ze moeten thuiswerken dan ineens in Nederland inkomstenbelasting moeten betalen in plaats van in België.

Dat zorgt voor verwarring, en mogelijk ook voor het onverwacht betalen van meer belasting. Nederland en België hanteren namelijk verschillende belastingtarieven.

 

Fiscale gevolgen

„Thuiswerk ten gevolge van corona mag geen negatieve fiscale gevolgen hebben”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo in Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ook met onze andere buurlanden zijn we in overleg om te vermijden dat grensarbeiders negatieve gevolgen ondervinden van de crisis.”

De regeling geldt voor nu tot en met 31 mei, maar kan indien nodig worden verlengd.

 
 

Gerelateerd

Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken
Coronamaatregelen en werken over de grens
Vignet voor grensarbeiders België
 
 
grensarbeiders, personeel uit het buitenland Duitsland-België, arbeiders aantrekken Duitsland/Belgie, minder snel arbeiders,

door100% Salarisverwerking B.V.

Nederland heeft een van de sterkste merknamen ter wereld

NL AAA+-status, terwijl de Brexit negatief uitpakt voor de Britse merkwaarde.

             
Het gaat goed met het merk Nederland. Hoewel de merkwaarde met ongeveer 1,1 duizend miljard euro sinds vorig jaar niet is gegroeid, is het merk wel sterker geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Brand Finance.
 
Brand Finance is een onafhankelijk adviesbureau dat zich specialiseert in de waarde die bedrijfsnamen hebben. Ook maakt het jaarlijks een lijst van de merkwaarde van landen.
 

VS 1

Dat de Verenigde Staten op die lijst op nummer één staat, is wellicht geen verrassing. Het land heeft een merkwaarde van 25,175 duizend miljard euro en wordt gevolgd door China, met een merkwaarde van 17,677 duizend miljard euro. Op de derde plek in de lijst staat Duitsland. Onze buren hebben een merkwaarde van 4,404 duizend miljard euro.
 
Nederland staat op de dertiende plek in de lijst, die in totaal uit 100 landen bestaat. Dat lijkt misschien geen hele bijzondere prestatie, maar Brand Finance tekent aan dat hoewel de merkwaarde niet bijzonder groot is, de sterkte van het merk dat wel is. Daarom heeft Nederland vanaf dit jaar een AAA+-status in de lijst, het hoogst haalbare.
 

Merk NL

Slechts twee andere landen hebben een sterker merk en hebben die AAA+-status ook, schrijft Brand Finance. Singapore heeft het allersterkste merk en Zwitserland staat op de tweede plek. Duitsland en Luxemburg volgen ons respectievelijk op de vierde en vijfde plek.
 
Opvallend is verder dat de Brexit niet echt goed uitpakt voor de merkwaarde van het Verenigd Koninkrijk. De merkwaarde van het VK kon volgens Brand Finance niet verder groeien door de Brexit en het politieke gesteggel over de uittreding zette ook een rem op de groei van Europese landen. Het VK is van de vierde plek op de lijst naar de vijfde plek gezakt, en heeft nu een lagere merkwaarde dan Japan.
 
Om de merkwaarde van landen te meten, maakt Brand Finance gebruik van dezelfde technieken die het toepast op het meten van de merkwaarde van bedrijven. Elementen als bekendheid, het investeringsklimaat en de toeristische aantrekkingskracht spelen bij het opstellen van de lijst een rol.
 
 
Bron:BI
 
 

Gerelateerd:

 
 
Nederlandse lonen in EU, Nederlands salaris over heel Europa, het loon van NL hoog in EU,