Overeenkomst Nederland en België over thuiswerken en vaste inrichting

De overeenkomst tussen Nederland en België over artikel 5 van het belastingverdrag (vaste inrichting) bij thuiswerkende werknemers is gepubliceerd.

Deze overeenkomst is bedoeld om werkgevers in Nederland en België duidelijkheid te bieden over wat van belang is bij de beoordeling of het thuiswerken van werknemers in hun woonland leidt tot een vaste inrichting.

Of het thuiswerken leidt tot een vaste inrichting in de woonstaat van een werknemer hangt af van de feiten en omstandigheden. De volgende onderdelen van de overeenkomst verduidelijken of sprake is van een vaste inrichting als de werknemer:

  1. incidenteel thuiswerkt;
  2. structureel thuiswerkt met de mogelijkheid tot werken op locatie;
  3. structureel en verplicht thuiswerkt.

Als praktische toepassing mag een werkgever ervan uitgaan dat de thuiswerkplek van een werknemer in ieder geval geen vaste inrichting is wanneer de werknemer 50% of minder thuiswerkt gedurende een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het belastingjaar.

Bron

Ministerie van Financiën, Staatscourant 33856

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,