De Belastingdienst heeft een bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. In deze bijlage vindt u informatie over Brexit en over het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Voor Meer