Wilt u gebruikmaken van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers? Dan kunt u, samen met uw werkgever, bij ons een verzoek indienen voor toepassing van die regeling. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021.

Als u een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag u hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. U kunt de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar u kunt ook gebruikmaken van de 30%-regeling als de werknemer daarvoor in aanmerking komt. Met dit formulier kunt u ons vragen om de 30%-regeling in 2021 te mogen toepassen voor een werknemer uit het buitenland.

Pdf: Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021

Invulinstructie

Vul het formulier in en onderteken het samen met uw werknemer. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen met uw verzoek meestuurt. Welke dat zijn, blijkt bij het invullen van het formulier. We nemen uw verzoek pas in behandeling zodra wij alle gegevens van u hebben ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u binnen 10 weken bericht van ons.

Stuur uw formulier en de bijlagen naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

30%-regeling, belastingdienst, Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL