de loonkostenvoordelen (LKV)

de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Handreiking Update 21 maart 2022

Vanaf 1 januari 2018 vervangen de loonkostenvoordelen (LKV) de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De premiekorting jongere werknemer is vervallen.

Voor Meer

Zo doen we dat!

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), maar ook voor werknemers bij het bepalen van de hoogte van een WW- of WAO-uitkering.

Voor Meer