CBS, UWV en Belastingdienst zijn verduidelijkingen overeengekomen over de uitleg van het aantal verloonde uren dat moeten worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Deze verduidelijkingen kunnen tot gevolg hebben dat u meer of minder uren moet invullen dan voorheen.

Wat zijn de verloonde uren?

De verloonde uren zijn de uren waarover de werkgever loon betaalt.Voorbeelden van verloonde uren:

  • De contracturen, dat wil zeggen de uren die de werkgever met de werknemer is overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • De uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet:

  • Niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof
  • Wel gewerkte maar onbetaalde uren, bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren.

Waarom correct invullen?

De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op het lage-inkomensvoordeel en loonkostenvoordeel. Voor werknemers hebben de opgegeven verloonde uren gevolgen bij het bepalen van de hoogte van een WW-, ZW-, WAO- of WIA-uitkering en voor de kinderopvangtoeslag.

Meer informatie

Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u 2 publicaties met meer informatie:

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,