Sinds 1 januari 2016 zijn werkende AOW-gerechtigden verzekerd voor de ZW, zonder dat er premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

In verband met deze wijziging constateert de Belastingdienst regelmatig fouten in de loonaangifte. Dat gebeurt met name bij het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon), het premieloon (de grondslagaanwas), de premies en de sectorcode.

Handreiking

Hieronder staan enkele aandachtspunten voor de werknemer die de AOW-leeftijd bereikt. Er gebeurt dan wat met de verzekerings- en premieplicht op 2 momenten:

1. Vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin hij de AOW-leeftijd bereikt.

 • De verzekeringsindicaties voor de ZW, WW en WAO/WIA moeten (nog steeds) op ‘Ja’ staan.
 • Er is geen premieplicht meer voor de werknemersverzekeringen. U vult € 0 in aan premies werknemersverzekeringen.
 • Het SV-loon dat ziet op de periode van eerste van de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt tot de datum van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd moet, ongeacht het genietingsmoment, in de loonaangifte worden vermeld. Dit moet worden opgenomen ten behoeve van UWV voor de berekening van een eventuele uitkering.
 • Er is géén sprake van premieloon (of grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in. Dat geen premieloon en geen grondslagaanwas moet worden vermeld berust op afspraken met UWV.
 • U moet nog steeds de sectorcode invullen.

2. Vanaf de dag van het bereiken van de AOW-leeftijd.

Er kan sprake zijn van 2 situaties:

a. De AOW-gerechtigde gaat of blijft werken. Dat betekent dat hij loon krijgt waarop de witte tabel van toepassing is.

 • Hij is of blijft verzekerd voor de ZW.
 • De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
 • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op ‘Nee’ staan.
 • Het loon dat vanaf die datum wordt genoten is geheel loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon). Dit moet worden vermeld ten behoeve van de berekening van een eventuele ZW-uitkering.
 • Er is géén sprake van premieloon (met andere woorden grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
 • U moet nog steeds de sectorcode invullen.
 • Als de werknemer blijft werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding

b. De AOW-gerechtigde werkt niet meer. Dat betekent dat hij loon krijgt waarop de groene tabel van toepassing is.

 • Hij is voor geen enkele werknemersverzekering meer verzekerd.
 • De verzekeringsindicaties voor de ZW, WW en de WAO/WIA moeten allemaal op ‘Nee’ staan.
 • Het loon dat vanaf die datum wordt genoten is GEEN loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon). U vult dat in met € 0.
 • Er is géén sprake van premieloon (of grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). U vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
 • U vult geen sectorcode meer in.

De Belastingdienst kijkt sinds 2015 intensiever naar de juistheid van de afdracht van premies werknemersverzekeringen. Mogelijk heeft de werkgever inmiddels brieven ontvangen waarin de Belastingdienst (mogelijke) onjuistheden meldt. Of de werkgever is gebeld of bezocht.

Meer informatie leest u in paragraaf 18.21 Handboek Loonheffingen.

Gerelateerd

Aandachtspunten bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,