Een werknemer bereikt in de loop van de maand de AOW-leeftijd. Waar moet u rekening mee houden in de loonaangifte?

Handreiking

Toepassing juiste tabel

U gebruikt de witte tabel zolang deze werknemer bij u in dienst is. Vanaf de eerste dag van de maand waarin uw werknemer de AOW- leeftijd bereikt, gebruikt u de kolom ‘AOW-leeftijd en ouder’.


Werknemersverzekeringen

Vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u geen premies werknemersverzekeringen meer. Hij is nog wel verzekerd tot de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. De werknemer blijft verzekerd voor de Ziektewet als hij verzekerd was voor de werknemersverzekeringen.


Bijdrage Zvw

Zolang deze werknemer in dienst is, betaalt u de werkgeversheffing Zvw.


Premiekorting, lage-inkomensvoordeel en loonkostenvoordelen

Vanaf de eerste van de maand waarin uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt, is er geen recht meer op premiekorting. Dit geldt ook voor het lage-inkomensvoordeel en de loonkostenvoordelen.


Verwerken in de loonaangifte

Omdat de verzekeringssituatie van de werknemer verandert, gebruikt u vanaf de datum van het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuw nummer inkomstenverhouding. In de aangifte geeft u aan dat de werknemer wel verzekerd is voor de Ziektewet.

Let op!

Er is geen sprake van een nieuwe inkomstenverhouding als een niet-verzekerde werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Meer informatie vindt u in het Handboek Loonheffingen par. 18.21

Wetsartikelen

Artikel 10 lid 2 Wfsv

Artikel 21 Wfsv

Artikel 42 Zvw


Gerelateerd

Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,