Zo doen we dat!

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), maar ook voor werknemers bij het bepalen van de hoogte van een WW- of WAO-uitkering.

Het ontbrak tot nu toe aan een bruikbare instructie voor salarisadministrateurs. CBS, UWV en Belastingdienst hebben gezamenlijke standpunten ingenomen en uitgewerkt in een instructie. In dit artikel maakt u daar op hoofdlijnen kennis mee.


Ontwikkeling van een bruikbare instructie

In de invulinstructie loonaangifte voor salarisadministrateurs wordt geen aandacht besteed aan het onderwerp verloonde uren. In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen voor softwareontwikkelaars is wel iets opgenomen. Dat blijkt echter slechts in een beperkt aantal situaties toepasbaar.

Voor CBS, UWV en Belastingdienst is dit aanleiding om alle tot nu toe bekende situaties samen te vatten in deze instructietabel.

Gerelateerd

Verduidelijkingen verloonde uren in aangifte

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL