Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de handreiking ‘Aanvraag zorgbonus 2021 door zorgaanbieders’ gepubliceerd. Deze handreiking helpt u om zorgprofessionals te selecteren voor de bonus 2021. Ook heeft het ministerie antwoorden gegeven op veelgestelde vragen.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In de handreiking leest u informatie over:

 • het begrip ‘zorgaanbieder’
 • definitie van een uitzonderlijke prestatie
 • voorbeelden van een uitzonderlijke prestatie
 • voorbeelden van géén uitzonderlijke prestatie
 • verplichtingen overeenkomst met de zorgprofessional

Vragen en antwoorden

Het ministerie heeft vragen beantwoord over de volgende onderwerpen:

 • aanvragen subsidie
 • SBI-code
 • subsidiabele kosten
 • bonus voor derden
 • tweemaal modaal
 • uitbetaling subsidie
 • werkkostenregeling
 • subsidie verantwoorden

U vindt de handreikingen de vragen en antwoorden op de internetsite van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Meer informatie
dus-i.nl

werkkostenregeling, belastingdienst,