de loonkostenvoordelen (LKV)

de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Handreiking Update 21 maart 2022

Vanaf 1 januari 2018 vervangen de loonkostenvoordelen (LKV) de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De premiekorting jongere werknemer is vervallen.

Voor Meer