Standpunt kennisgroep: 30%-regeling en elders belast loon

Bij de vaststelling van de 30%-vergoeding moet een werkgever rekening houden met het recht op voorkoming van dubbele belasting. Dit is het standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag.

Het gaat om de volgende situatie:

Een in Nederland wonende werknemer maakt gebruik van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en de 30%-vergoeding bedragen samen € 200.000. Van dit loon komt 25% ter heffing toe aan een ander land op grond van een belastingverdrag. De grondslag voor de 30%-regeling bedraagt, zonder rekening te houden met de voorkoming van dubbele belasting, € 200.000. Alleen voor € 50.000 hiervan bestaat recht op voorkoming van dubbele belasting.

Vraag

Doet de inhoudingsplichtige een juiste aangifte loonheffingen als bij de vaststelling van de 30%-vergoeding geen rekening wordt gehouden met het recht op voorkoming van dubbele belasting en de 30%-vergoeding wordt vastgesteld op € 60.000?

Antwoord

Nee. Op grond van artikel 10ea, lid 1, onderdeel a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 bedraagt het in de loonaangifte in aanmerking te nemen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 155.000 (€ 200.000 minus € 45.000 (30%-vergoeding)). Er bestaat recht op voorkoming van dubbele belasting voor € 50.000.

De toelichting op dit antwoord leest u op kennisgroepen.belastingdienst.nl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,