Handreiking geeft meer zicht op totale kosten personenauto’s

Voor de autobranche is nu een nieuwe handreiking beschikbaar. Deze brengt de totale kosten van verschillende types personenauto’s beter in beeld. De handreiking is bestemd voor vakspecialisten in de autobranche om consumenten beter te informeren.

De handreiking maakt het mogelijk om op hoofdlijnen de Total Cost of Ownership (TCO) te berekenen. De TCO is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende 4 jaar.

Realistisch kostenplaatje

Met de handreiking is het mogelijk de TCO te berekenen van auto’s met de 3 meest voorkomende aandrijvingen: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel. Deze handreiking wordt halfjaarlijks bijgewerkt met de meest actuele waarden en aannames.

Nauwkeurige vergelijking 

De berekening gaat uit van gemiddelden en standaardwaarden. Door die aan te vullen met het specifieke gebruik − zoals het aantal kilometers per jaar of de mogelijkheid om thuis op te laden − is het ook mogelijk een nauwkeuriger vergelijking te maken.

Formule E-Team

De handreiking is het product van de samenwerking tussen diverse partijen uit het Formule E-Team (FET). De leden van het FET werken aan de bevordering van elektrisch rijden, waaronder de afspraken over elektrisch vervoer die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. Het FET is een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Meer weten?

Gerelateerd

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,