Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting toepassen op de volledige waarde.


Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021, geldt een verlaagde bijtelling van 12% (22% -10%).

De korting van 10% mag u gebruiken tot een cataloguswaarde van € 40.000. Boven € 40.000 is de bijtelling 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000.

Waterstof- en zonnecelauto’s

Voor waterstofauto’s mag u de korting van 10% toepassen over de volledige cataloguswaarde.
Vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor zonnecelauto’s. Dit zijn elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de aandrijving wordt benodigde energie opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat.
  • De zonnepanelen hebben een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek.

Voorbeelden

Hieronder vindt u 2 rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1

De werknemer krijgt een zonnecelauto ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021.De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand.

Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage van € 200.
De bijtelling per maand is € 650.
€ 85.000 x 12%: 12 = € 850

minus eigen bijdrage € 200


bijtelling € 650


Voorbeeld 2

De werknemer krijgt een elektrische auto (geen zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage voor privégebruik van € 200.
De bijtelling per maand is € 1.025.
(€ 40.000 x 12%): 12 = € 400

(€ 45.000 x 22%): 12 = € 825


totaal € 1.225

minus eigen bijdrage € 200


bijtelling € 1.025

Handreiking aangepast

De redactie heeft deze gegevens verwerkt in het overzicht en tabel ‘Bijtellingspercentages privégebruik auto 2011-2026’.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,