Handreiking aangepast

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘Niet meer dan 500 km privé, toch bijtelling‘ vervangen door ‘Deel kalenderjaar auto van de zaak’. Naast de aanpassing van de titel is de tekst verduidelijkt en zijn voorbeelden toegevoegd.


Aan de nieuwe handreiking zijn de volgende voorbeelden toegevoegd:

Voorbeeld 1

In 3 maanden rijdt een werknemer 100 kilometer privé. Omgerekend naar een heel kalenderjaar zou hij 12/3 x 100 = 400 kilometer privé rijden. U hoeft dan niets bij het loon te tellen, omdat dit niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis is.


Voorbeeld 2

Een werknemer rijdt 200 privékilometers in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar. Omgerekend naar een heel jaar zou hij 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. Omdat dit op jaarbasis meer is dan 500 kilometer, moet u de bijtelling toepassen van 1 januari tot 1 april.


Voorbeeld 3

Van 1 april tot 1 december rijdt een werknemer 400 kilometer privé. Hij zou in een heel kalenderjaar 12/8 x 400 = 600 kilometer privé rijden. Dit is meer dan 500 kilometer op jaarbasis, dus u moet voor deze werknemer de bijtelling toepassen van 1 april tot 1 december.


Voorbeeld 4

Een werknemer rijdt alleen in de maand december 60 privékilometers met een auto van de zaak. Omgerekend naar een jaar zou hij 12/1 x 60 = 720 privékilometers rijden. Dit is meer dan 500 kilometer. Voor deze werknemer past u de bijtelling toe van 1 december tot 1 januari.

Zie ook:

Deel kalenderjaar auto van de zaak

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,