De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen.

De berichten met de uitslag van de peilingen over de bijtelling en reiskosten hebben ze voor u in een overzicht gezet.

fiscale-bijtelling-auto, Fiscale bijtelling, auto van de zaak, zakelijke auto, auto zakelijk, belastingdienst,

In de berichten vindt u de vraag van de peiling, het juiste antwoord en een toelichting hierop. Ook kunt u lezen hoeveel deelnemers het goede antwoord gaven.

Bijtelling bij wisseling auto

De peiling ging over een werknemer aan wie in de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking wordt gesteld. We vroegen u voor welke auto dan de bijtelling geldt.

Van de 620 deelnemers gaf 90% het juiste antwoord. In Uitslag peiling bijtelling bij wisseling auto leest u welk antwoord dit is.

Bijtelling na einde dienstbetrekking

Een werknemer blijft na het einde van zijn dienstbetrekking in een auto van de zaak rijden. Hij rijdt op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé. Hoe verwerkt u dit in de aangifte loonheffingen? Het juiste antwoord is: U berekent de bijtelling op basis van de bijtellingspercentages en gebruikt de groene tabel.

Lees in Uitslag peiling auto van de zaak na einde dienstbetrekking de toelichting op het antwoord en hoeveel salarisprofessionals dit goed hadden.

Meerdere auto’s ter beschikking en bijtelling

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer gelijktijdig 3 auto’s van de zaak ter beschikking krijgt? Hij rijdt met elke auto meer dan 500 kilometer privé per kalenderjaar.

Slechts 10% van de deelnemers gaf het juiste antwoord. De mogelijke antwoorden vindt u in Uitslag peiling meerdere auto’s ter beschikking.

Vergoeden parkeerkosten

De peiling ging over een werknemer die met zijn eigen auto naar een zakenrelatie rijdt. Hij ontvangt daarvoor een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Daarnaast wil de werkgever de parkeerkosten vergoeden. U kon kiezen tussen een aantal stellingen. Geen van de stellingen was juist.

Welke stellingen we u voorlegden leest u in Uitslag peiling vergoeden parkeerkosten.

Bijtelling fiets

In de peiling vroegen we u wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen als de werkgever een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. De werknemer gebruikt de fiets ook privé. We legden u 4 stellingen voor.

De juiste stelling is: De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs van de elektrische fiets.

In Uitslag peiling privégebruik fiets van de zaak leest u de antwoordmogelijkheden en hoeveel salarisprofessionals het juiste antwoord kozen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,