De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

In de peiling vroegen we u welke stelling juist is als u een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Van de 278 deelnemers kozen 250 salarisprofessionals het juiste antwoord: De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs van de elektrische fiets.

Als de werkgever een elektrische fiets aan het personeel beschikbaar stelt, krijgt u daar als salarisprofessional ook mee te maken. In de peiling legden we u 4 stellingen voor. Na de uitslag leest u de toelichting op de antwoorden.

De vraag

Een werkgever stelt een elektrische fiets beschikbaar voor woon-werkverkeer. De werknemer gebruikt de fiets ook privé. Welke stelling is waar?

  • (2%) Het privégebruik is uitgezonderd als eindheffingsbestanddeel binnen de WKR.
  • (0%) Als u tegenbewijs levert voor gering privégebruik, hoeft u jaarlijks niets bij het loon te tellen.
  • (90%) De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs van de elektrische fiets.
  • (8%) De bijtelling is loon in natura. U betaalt uitsluitend loonheffing en premies werknemersverzekeringen over de bijtelling.

Toelichting

Als u een fiets ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer moet u 7% van de waarde van de fiets tellen voor privégebruik. Om de waarde te bepalen gebruikt u de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur in Nederland publiekelijk bekend heeft gemaakt. Dit staat in artikel 13ter Wet op de loonbelasting.

Het privégebruik is niet uitgezonderd als eindheffingsbestanddeel binnen de WKR zoals de 1e stelling suggereert. U mag de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon. Dit bedrag komt dan ten laste van de vrije ruimte.

Ook de 2e stelling is onjuist. Als de werkgever de fiets voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt, moet u altijd bijtellen. Het maakt niet uit of de werknemer de fiets veel, weinig of niet privé gebruikt.

Het antwoord in de 4e stelling is niet volledig. Naast de loonheffing en premies werknemersverzekeringen moet u ook de werkgeversheffing Zvw of de bijdrage Zvw berekenen.

Meer informatie leest u in de handreiking ‘Bijtelling fiets van de zaak ’.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,