De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen.

auto kozisten, auto van de zaak, fiscale bijtelling, co2 belasting, belastingdienst auto, bijtelling van de belasting op auto,

Op de peiling over het vergoeden van parkeerkosten naast een reiskostenvergoeding reageerden 257 salarisprofessionals. Het juiste antwoord was ‘Geen van de bovenstaande stellingen is juist ’. Ruim een kwart van de deelnemers koos voor deze stelling.

Hieronder vindt u de vraag en de uitleg waarom de andere stellingen niet juist zijn.

De vraag

Een werknemer rijdt met zijn eigen auto naar een zakenrelatie. Hij ontvangt voor deze reis een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. De werkgever wil daarnaast de parkeerkosten vergoeden. Welke van onderstaande stellingen is juist?

  • De vergoeding is verplicht werknemersloon (20%)
  • De vergoeding is gericht vrijgesteld (5%)
  • Voor parkeerkosten geldt een nihilwaardering (2%)
  • De parkeerkosten vallen onder de reiskostenvergoeding en mogen niet apart vergoed worden (46%)
  • Geen van bovenstaande stellingen is juist (27%)

46% van de deelnemers dacht dat de parkeerkosten onder de reiskostenvergoeding vallen en niet apart vergoed mogen worden. De parkeerkosten vallen inderdaad onder de reiskostenvergoeding, maar mogen wel apart vergoed worden. Alleen is er dan sprake van loon voor de werknemer. De werkgever mag de kosten aanwijzen als eindheffingsloon.

Voor de stelling ‘De vergoeding is verplicht werknemersloon’ koos 21% van de deelnemers. Het woordje ‘verplicht’ maakt dat deze stelling niet juist is. De vergoeding van parkeerkosten is wel werknemersloon maar de werkgever mag dit aanwijzen als eindheffingsloon. Hieruit volgt dat dit geen ‘verplicht’ werknemersloon is.

5% was van mening dat de parkeerkosten gericht vrijgesteld zijn. Ook dit antwoord is niet goed. In deze casus vallen de parkeerkosten onder de reiskostenvergoeding. Voor de parkeerkosten geldt geen aparte gerichte vrijstelling.

De minst gekozen stelling was ‘Voor parkeerkosten geldt een nihilwaardering’. Slechts 2% koos hiervoor. Dit antwoord is niet juist. Een nihilwaardering is alleen van toepassing als sprake is van terbeschikkingstelling van parkeergelegenheid.

Meer informatie over parkeerkosten vindt u in de Handreiking parkeerkosten en in paragraaf 21.10 Handboek Loonheffingen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,