Nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023

De ‘Wet toekomst pensioenen’ is aangenomen. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel start op 1 juli 2023. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet toekomst pensioenen’.

Op 1 juli 2023 start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren.

Meer informatie leest u op rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook antwoorden op vragen over het nieuwe pensioenstelsel.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,