De Belastingdienst heeft een peiling gedaan met een deelname van 415 salarisprofessionals over de bijtelling, daarbij koos 38% voor de juiste stelling. Ook als een werknemer na einde dienstbetrekking in de auto van de zaak blijft rijden, geldt de bijtelling op basis van de bijtellingspercentages.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werknemer mag na einde dienstbetrekking in de auto van de zaak blijven rijden. Hij rijdt meer dan 500 privékilometers in het kalenderjaar. Welke stelling is juist?

  • geen bijtelling, want geen dienstbetrekking (17%)
  • bijtelling op basis van de waarde economisch verkeer (15%)
  • bijtelling op basis van de bijtellingspercentages (38%)
  • voor de bijtelling geldt de witte tabel (4%)
  • geen zakelijke kilometers, dus excessief privégebruik (26%)

Stelling 3 is juist.

Toelichting

De waarde van het privégebruik telt u bij het loon op basis van de bijtellingspercentages die op dat moment gelden. Dit geldt ook als de werknemer de auto alleen nog voor privédoeleinden gebruikt.

De bijtelling voor de auto van de zaak verwerkt u in de aangifte loonheffingen als loon in natura. Dit is loon uit vroegere dienstbetrekking. U gebruikt de groene tabel om de loonheffingen te berekenen.

Het bedrag van de bijtelling is loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U bent geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Excessief privégebruik

Als de werkelijke waarde van het privégebruik duidelijk meer is dan de bijtelling op basis van het algemene bijtellingspercentage, dan is sprake van excessief privégebruik van de auto.

U moet dan uitgaan van de hogere waarde van het privégebruik. Als een korting op het algemene bijtellingspercentage van toepassing is, past u die korting toe op de grondslag.


Meer informatie leest u in de handreiking Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto.

Gerelateerd

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,