Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet de werkgever de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe u dit in de aangifte loonheffingen van uw klant verwerkt, leest u in deze handreiking.

Fiscale bijtelling auto, auto van de zaak, vervangende auto, bijtelling, zakelijke auto, loonheffingen,


U telt per loontijdvak een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer. Dat bedrag boekt u in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer vermeldt u ook in kolom 4 van de loonstaat als negatief bedrag.

Bij de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen vult u het loon in, waarover u de loonheffingen hebt berekend.

Daarnaast vermeldt u de volgende gegevens:

  • de waarde van het privégebruik auto vóór aftrek van de eigen bijdrage voor privégebruik auto van de werknemer
  • de eigen bijdrage van de werknemer voor het privégebruik auto

Het kan zijn dat de werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld, maar geen privégebruik auto bij zijn loon telt. In dat geval moet u in de aangifte loonheffingen één van de volgende codes vermelden:

Code 1 : Afspraak via werkgever met Belastingdienst

De werkgever heeft (collectieve) afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Deze code moet u ook aangeven als de werkgever het privégebruik van een bestelauto heeft verboden.

Code 2: Werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’

De werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst.

Code 3: Ander bewijs personen- en bestelauto

Deze code gebruikt u als code 1 en code 2 niet van toepassing zijn. Verder gebruikt u deze code voor een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, of voor een bestelauto die de werknemer buiten werktijd niet kan gebruiken.

Code 5: Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Er wordt voor de werknemer eindheffing toegepast, omdat hij en andere werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken.

Code 6: 0% bijtelling

Deze code mag u alleen gebruiken voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt vóór 1 januari 2014.

U vermeldt deze code niet als u toch moet bijtellen in verband met buitensporig privégebruik van de auto.

Code 7: Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

De werknemer heeft een verklaring van de Belastingdienst dat hij de bestelauto alleen maar zakelijk gebruikt.

Meer informatie:

Paragraaf 23.3.23 Handboek Loonheffingen

Belang rubrieken Auto van de Zaak voor CBS

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,