Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

door100% Salarisverwerking B.V.

Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak moet de werkgever de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe u dit in de aangifte loonheffingen verwerkt leest u in deze handreiking.

U telt per loontijdvak een tijdsevenredig deel van de bijtelling bij het loon van de werknemer. Dat bedrag boekt u in kolom 4 van de loonstaat. De eigen bijdrage voor privégebruik auto van uw werknemer vermeldt u ook in kolom 4 van de loonstaat als negatief bedrag.

Bij de werknemersgegevens in de aangifte loonheffingen vult u het loon in waarover u de loonheffingen hebt berekend. Daarnaast vermeldt u de volgende gegevens:

  • de waarde van het privégebruik auto vóór aftrek van de eigen bijdrage voor privégebruik auto van uw werknemer;
  • de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik auto (zie paragraaf 21.3.7 Handboek Loonheffingen).

Het kan zijn dat de werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld, maar geen privégebruik auto bij zijn loon telt. In dit geval moet u in de aangifte loonheffingen één van de volgende codes vermelden:

Code 1 : Afspraak via werkgever met Belastingdienst

De werkgever heeft (collectieve) afspraken gemaakt met de Belastingdienst (zie paragraaf 21.3.15 Handboek Loonheffingen). Deze code moet u ook aangeven als de werkgever het privégebruik van een bestelauto heeft verboden.

Code 2: Werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’

De werknemer heeft een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst (zie paragraaf 21.3.17 Handboek Loonheffingen).

Code 3: Ander bewijs personen- en bestelauto

Deze code gebruikt u als code 1 en code 2 niet van toepassing zijn. Verder gebruikt u deze code voor een bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen (zie paragraaf 21.4.4 Handboek Loonheffingen), of voor een bestelauto die de werknemer buiten werktijd niet kan gebruiken (zie paragraaf 21.4.3 Handboek Loonheffingen).

Code 5: Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

U past voor de werknemer eindheffing toe als hij en andere werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken (zie paragrafen 21.4.7 en 24.6 Handboek Loonheffingen).

Code 6: 0% bijtelling

Deze code mag u alleen gebruiken voor auto’s met een CO2 – uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer waarvan de datum 1e tenaamstelling ligt vóór 1 januari 2014. U vermeldt deze code niet als u toch moet bijtellen in verband met excessief privégebruik van de auto (zie paragraaf 21.3.5 Handboek Loonheffingen).

Code 7: Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

De werknemer heeft een verklaring van de Belastingdienst dat hij de bestelauto alleen maar zakelijk gebruikt (zie paragraaf 21.4.9 Handboek Loonheffingen).
 
 
Bijtellingspercentages auto, auto van de zaak, kosten auto bijtelling,belastingdienst auto, fiscale bijtelling auto, kosten auto belastingdienst,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator