Vakantieauto en bijtelling

door100% Salarisverwerking B.V.

Vakantieauto en bijtelling

Een werkgever biedt de mogelijkheid aan de werknemers om gedurende de vakantieperiode gebruik te maken van een ‘vakantieauto ’. Het kan zijn dat hij naast de ‘vaste ’ auto een extra vakantieauto ter beschikking stelt. Ook is het mogelijk dat hij gedurende de vakantieperiode de vaste auto omruilt voor een andere auto.

Wat zijn in beide gevallen de gevolgen voor de bijtelling?

 

Tijdens vakantieperiode 2 auto’s

Er zijn (tijdelijk) gelijktijdig 2 auto’s aan de werknemer ter beschikking gesteld: 1 auto gedurende het gehele jaar en 1 auto alleen gedurende de vakantieperiode.

Voor de vaste auto die ter beschikking is gesteld, is het gehele jaar de het autokostenforfait volgens artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting van toepassing. Deze bijtelling kan achterwege blijven als het bewijs geleverd kan worden dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Voor de vakantie auto is het autokostenforfait niet van toepassing. De auto wordt uitsluitend voor privédoeleinden ter beschikking gesteld. Het privégebruik wordt belast tegen de factuurwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Zie paragraaf 4.5 Handboek Loonheffingen.

 

Tijdens vakantieperiode vervangende auto

Er zijn volgtijdelijk 2 auto’s aan de werknemer ter beschikking gesteld: een auto gedurende het gehele jaar met uitzondering van de vakantieperiode en een andere auto alleen gedurende de vakantieperiode.

Als op kalenderjaarbasis in totaal meer dan 500 kilometer privé gereden is, moet u voor beide auto’s privégebruik berekenen en bijtellen. Dit geldt ook voor de auto waarmee niet privé is gereden. De bijtelling wordt toegepast op de vaste auto én op de vakantieauto gedurende de periode dat deze auto’s aan de werknemer ter beschikking staan. U moet het privégebruik voor elke auto naar tijdsgelang berekenen.

Het moet aantoonbaar zijn dat de vaste auto niet meer ter beschikking staat aan de werknemer tijdens de vakantieperiode. Hierbij zijn de feiten beslissend.

 
Meer informatie vindt u in paragraaf 21.3.12 en 21.3.13 Handboek Loonheffingen.
 
 
loonadministratie, salarisverwerking, salarisverwerker,loonverwerking,loonverwerker, loonverwerkers, salarisverwerkers, online salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, online salarisverwerking, digitale loonadministratie, ,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator