Uitbreiding handreiking over onderbroken tijdvak

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘Welke tijdvaktabel bij een onderbroken tijdvak?’ uitgebreid met informatie en een voorbeeld over een fulltimer die onbetaald verlof opneemt.

Hieronder vindt u de tekst die is toegevoegd.

Fulltimer wordt parttimer

De situatie kan zich voordoen dat een fulltime werknemer onbetaald verlof opneemt en dat u ook voor deze werknemer voor die periode de tijdvaktabel mag toepassen die gelijk is aan het uitbetalingstijdvak. Hieronder vindt u een voorbeeld.

Voorbeeld

Werknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald ouderschapsverlof. Piet 1 dag en Frans 2 dagen per week. Normaal gesproken is Piet een parttimer voor 4 dagen in de week, Frans is een fulltimer. Ze blijven dus allebei 3 dagen werken. Er is sprake van loonbetaling per maand.

Omdat Frans een fulltimer is, leidt dat voor hem tot onderbreking van het loontijdvak. Welke tabellen moet ik gebruiken voor deze werknemers?

Antwoord

Omdat Piet een parttimer is, blijft voor hem de maandtabel gelden. Voor een parttimer geldt het uitbetalingstijdvak in plaats van het loontijdvak, dus u gebruikt de maandtabel. Als hij vervolgens een extra dag aan onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, verandert er niets aan de systematiek: de maandtabel blijft van toepassing.

Als een fulltimer onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, leidt dat tot onderbreking van het loontijdvak. Maar als hij gedurende een langere periode een of meer dagen/weken onbetaald verlof opneemt, dan is hij voor die periode een parttimer. Daardoor geldt voor Frans ook het uitbetalingstijdvak en blijft de maandtabel van toepassing.

Gerelateerd

2022, UWV, RVO,Overheid, Belastingen, Belastingdienst, salarisverwerking 2022, loonadministratie 2022
Overheid