Mag u meer loonheffing inhouden dan de tabel aangeeft? Dit is alleen toegestaan als de werknemer u hierom vraagt.

Op verzoek van de werknemer mag u meer loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) inhouden dan het bedrag dat in de tabel staat. Een werknemer kan dit vragen zodat de ingehouden loonheffing beter overeenkomt met de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dit kan zich voordoen als de werknemer loon ontvangt van meerdere werkgevers.

Elke werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing alleen rekening met het door hem te betalen loon. Voor de berekening van de inkomstenbelasting worden alle inkomens bij elkaar opgeteld waardoor een hoger tarief van toepassing kan zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een werknemer in de inkomstenbelasting moet bijbetalen. Om dit te voorkomen kan hij u vragen om meer loonheffing in te houden.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

De werkgever is niet verplicht gehoor te geven aan het verzoek van de werknemer. Om te voorkomen dat de werknemer na afloop van het kalenderjaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet bijbetalen kan hij ook een voorlopige aanslag aanvragen. Hij betaalt dan vooraf iedere maand een deel het te betalen bedrag.

Meer informatie

In hoofdstuk 9 Handboek Loonheffingen leest u meer over het inhouden van loonheffing.

In paragraaf 9.3.9 Handboek Loonheffingen vindt u de informatie over vrijwillige hogere inhouding.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,