De tabel bijzondere beloningen en de Belastingdienst

De werknemer kan u vragen minder loonheffing in te houden dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit mag alleen als de werknemer een machtiging heeft ontvangen van de Belastingdienst.

Op verzoek van de werknemer kan de Belastingdienst een machtiging afgeven om het loon dat onder de tabel bijzondere beloningen valt lager te belasten dan de tabel aangeeft. Dit vormvrije verzoek stuurt de werknemer naar het belastingkantoor van de werkgever.

Verzoek

De werknemer kan een verzoek om een lagere inhouding doen als normaal gebruik van de tabel bijzondere beloning betekent dat de loonheffing over de bijzondere beloning ten minste 10% (met een minimum van € 227,-) meer is dan de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen die de werknemer vermoedelijk hierover moet betalen.

Goedkeuring

Bij goedkeuring ontvangt de werknemer een brief waarin de Belastingdienst de werkgever machtigt om een lager percentage te gebruiken dan de tabel bijzondere beloningen aangeeft. Dit percentage geldt alleen voor het jaar dat in de machtiging staat.

Nadat u de machtiging van uw werknemer hebt gekregen, verwerkt u het lagere percentage in de loonadministratie. U bewaart een kopie van de machtiging bij de loonadministratie.

Meer informatie

Rijksoverheid.nl: Beleidsbesluit 2016/764M ( onderdeel 3)

Belastingdienst.nl: Paragraaf 9.3.6 Handboek Loonheffingen

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,