UWV nodigt u uit voor het Werkgeverscongres ‘Ontslag- en werkvergunningen 2021’. Dit online congres vindt plaats op donderdag 14 oktober van 14.00 tot 16.15 uur. Deelname is gratis.

Tijdens deze bijeenkomt krijgt u informatie over de ontslagprocedure via UWV en het aanvragen van werkvergunningen. Dit vindt plaats aan de hand van gesprekken met interessante gasten en twee rondes met praktische workshops.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

  • Actualiteiten werkvergunning
  • Bedrijfseconomische redenen bij ontslag
  • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsbeëindiging: ontslag en compensatie transitievergoeding
  • Kantonrechter en UWV in gesprek over enkele ontslagzaken uit de praktijk
  • Werkvergunningen: de meest voorkomende zaken nader toegelicht
  • Ontslagvolgorde en afspiegeling uitgelegd
  • Herplaatsing bij ontslag

Bij de afsluiting van het congres informeren een hoogleraar arbeidsrecht en een kantonrechter u over hybride werken. Wat mag en wat moet bij werken thuis en op de zaak?

De sprekers benaderen de onderwerpen vanuit hun eigen expertise en ervaring. U krijgt een helder overzicht van de stand van zaken op deze actuele onderwerpen. U kunt meedoen via de chat. In een aantal workshops krijgt u vragen en stellingen voorgelegd.

Inschrijven voor het congres doet u op uwv.nl.

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,